Sensys Gatso erhåller kontraktsförlängning i Abington, Pennsylvania

Sensys Gatso erhåller kontraktsförlängning i Abington, Pennsylvania Township of Abington, Pennsylvania, har beslutat att förlänga nuvarande operatörskontrakt med Gatso USA, ett dotterbolag till Sensys Gatso Group AB. Kontraktet förlängs med tre år fram till november 2020. Förlängningen har ett värde av 1,5 miljoner USD, motsvarande 12 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller order i Australien

Sensys Gatso Group, världsledaren inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Gatso Australia erhållit en order värd 0,9 miljoner australiensiska dollar, motsvarande 5,8 miljoner kronor. Uppdraget omfattar uppgraderingar och service av trafiksäkerhetslösningar åt regeringen i det australiska huvudstadsterritoriet ACT.


Kallelse till extra bolagsstämma i Sensys Gatso Group AB

Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017 klockan 15.00 på bolagets kontor på Vasavägen 3c, Jönköping.


Sensys Gatso Group Halvårsrapport januari-juni 2017

April-juni 2017 

 • Nettoomsättning 68,2 Mkr (100,0)
 • Orderingång 64,6 Mkr (61,4)
 • Rörelseresultat -14,6 Mkr (-2,9)  
 • EBITDA -4,7 Mkr (6,5)  
 • Resultat efter skatt -15,9 Mkr (-0,9)  
 • Periodens totalresultat -20,3 Mkr (1,8)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 Mkr (12,0 

Januari-juni 2017

 • Nettoomsättning 138,9 Mkr (264,2) 
 • Orderingång 133,2 Mkr (88,5)
 • Rörelseresultat -31,9 Mkr (-17,3) 
 • EBITDA -12,3 Mkr (9,8)
 • Resultat efter skatt -32,3 Mkr (-20,9)
 • Övrigt totalresultat -36,7 Mkr (-17,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,05 kr (-0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,8 Mkr (14,6) 

Styrelsen för Sensys Gatso beslutar om företrädesemission för att främja tillväxt

Styrelsen för Sensys Gatso beslutar om företrädesemission för att främja tillväxt Styrelsen i Sensys Gatso Group AB ("Sensys Gatso eller Bolaget"), en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har, villkorat av godkännande från den extra bolagstämman som ska hållas den 25 september 2017, beslutat om en emission om cirka 100 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Sensys Gatso. Syftet med den föreslagna emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att främja tillväxt baserat på Sensys Gatsos konkurrenskraftiga plattform. 21,6 Mkr (21 procent) av företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser av Bolagets två största aktieägare, Gatso Special Products BV och Inger Bergstrand, samtliga i styrelsen samt tidigare styrelseordföranden Peter Svensson. Vidare har Bolagets största aktieägare Gatso Special Products BV åtagit sig att garantera cirka 17 procent av företrädesemissionen. Följaktligen är företrädesemissionen säkerställd till cirka 38 procent.


Sensys Gatso Group utser ny VD

Styrelsen i Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har utsett Ivo Mönnink till ny verkställande direktör. Ivo Mönnink kommer att tillträda sin nya roll den 1 oktober 2017. Nuvarande verkställande direktör Torbjörn Sandberg kommer att kliva av sin roll vid samma tidpunkt men kvarstå till företagets förfogande fram till 30 mars 2018.


Rättelse av kommunicerat pressmeddelande 16 augusti, 2017: Sensys Gatso erhåller order från Qatar värd 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har mottagit en order, värd 5 miljoner kronor, från sin samarbetspartner KTC International Co. i Qatar.


Sensys Gatso erhåller order från Qatar värd 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har mottagit en order, värd 5 miljoner kronor, från sin samarbetspartner i Qatar.


Uppdatering om Lettland - Sensys Gatso får order

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått en order från sin partner Reck i Lettland på portabla hastighetsövervakningssystem till ett värde av 4,3 mkr. Ordern följer på tilldelningsbeslutet från polisen i Lettland (VP) som annonserades den 2 juni 2017.


Sensys Gatso och Ricardo Rail tecknar strategiskt samarbetsavtal om järnvägsmarknaden

Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, och Ricardo Rail har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för försäljning och tillverkning av system för automatisk övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS (Automatic Pantograph Monitoring System) för den globala järnvägsmarknaden. Sensys Gatso har ingått detta avtal, som inte innehåller några monetära åtaganden, med syftet att fokusera helt på vägtrafikmarknaden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: