Delårsrapport Q3 2018

 1 januari - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 71 849 (51 338) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 10 546 (-3 675) TSEK    1)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10 263 (-3 732) TSEK    1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,03) SEK

1 juli - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 522 (21 319) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 021 (-1 989) TSEK    1)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 250 (-1 927) TSEK    1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,01) SEK

      1) Resultatet för perioden inkluderar en realisationsvinst om 7 174 TSEK som uppstod vid
          avyttring av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Sensec Holding AB (publ) genomförde i juli 2018 en försäljning av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet.
  • Sensec AB har fått ett utökat ansvar från vår leverantör Ceia gällande metalldetektorer på den norska marknaden. Ett samarbete med norska Bertel O Steen har inletts.

VD-kommentar  

Försäljning över förväntan under Q3

Bästa kunder, partners, medarbetare samt alla nya och gamla aktieägare;

Varmt välkomna till Sensec Holding's kvartalsrapport nr 3 för 2018.

Sensec stängde det första halvåret starkt och har nu följt upp med ytterligare ett starkt tredje kvartal. Omsättningsmässigt stannar vi på 16,5 MSEK under det tredje kvartalet vilket var bättre än våra förväntningar. Försäljningen har varit över förväntan men vi får endast tillgodoräkna oss levererad och installerad utrustning som fakturerad omsättning, vilket påverkas av försenade leveranser från våra leverantörer. Detta kommer dock att visas i vår nästa rapport för Q4 2018. Som helhet består alltid hösten av bra månader med stark försäljning vilket ger oss goda förhoppningar att vi klarar en bit över 100 MSEK på helåret med en vinstmarginal överstigande 10%, i enlighet med styrelsens uppsatta finansiella mål. Det mesta ligger i orderböckerna för 2018 och nu kvarstår leveranserna. Detta ser vi dock inte som ett problem då det är samma utmaning vi brottas med varje år.

Vi har tecknat några mycket intressanta avtal i höst. Ceia, vår italienska leverantör som är världsledande på metalldetektorer ger oss förtroende att leverera metalldetektorer även i Norge. Ett återförsäljaravtal har inletts med norska Bertel o Steen som har avtal med Norges samtliga flygplatser och är ett väletablerat företag med lång erfarenhet av försäljning på den norska säkerhetsmarknaden. Detta kommer att generera intäkter med omedelbar verkan samt ger oss möjlighet att nå ut till motsvarande kundsegment i Norge som vi har i Sverige.

Ett samarbetsavtal har tecknats med Perimeter Protection Group AB (PPG) för att stärka våra affärer inom perimeterskydd. PPG säljer och installerar välkända Gunnebostängsel, pollare och andra påkörningsskydd. I och med detta ger vi oss in i ett samarbete med syfte att försöka vinna upphandlingar mot svenska arenor. Vi tittar även på gemensamma projekt utanför landets gränser.

Vi fortsätter analysen av nya förvärv in i Sensec gruppen och nya projekt bearbetas. Vi återkommer när vi vet mer om framtida intressanta förvärv.

Nu går vi in i slutspurten för 2018 och jag ser fram emot att kunna redovisa en riktigt bra årsrapport i början på nästa år.

Arlandastad 2018-11-08
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018, 22 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Arlandastad 2018-11-08          

Vid frågor kontakta Michael Pettersson, VD; 070-5401623, michael.pettersson@sensec.se

Sensec Holding AB (Publ) har tecknat ett avtal med Eminova Fondkommission avseende mentorsskap, där Eminova har åtagit sig att, i enlighet med det gällande regelverket för NGM Nordic MTF, agera mentor för Bolaget. Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019
Mil Sec Årsredovisning 2018


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär