Sensec välkomnar två nya styrelsemedlemmar

Christine Bennborn, en inhemsk norska, är finansdirektör för Tengbomgruppen AB och ledande befattningshavare i koncernledningen. Hon har varit verksam i branschen i över 25 år och arbetat för företag som ABB, Alstom, Bombardier, Mercedes-Benz och Aviator, inklusive arbetande och boende utomlands i 10 år. Christines expertis är ekonomisk förvaltning och hon har visat framgång med att utforma och genomföra strategier, omstrukturera organisationen och styra olika fusions- och förvärvsprocesser. Hon är skicklig på att förhandla kontrakt, lösa komplexa frågor, återställa lönsamhet, minska risker och styra initiativ för att öka intäkterna och driva lönsamheten. Christine är också känd för att identifiera och fånga möjligheter för professionell utveckling av lagmedlemmar i en positiv företagskultur. Hon har en kandidatexamen inom management samt internrevision och administrativ kvalitetssäkring. Christine talar flytande norska, svenska och engelska samt har grundläggande kunskaper i tyska och danska. Christine säger att nyckeln till hennes framgång kommer ifrån hennes passion och driv.

Thomas Lundin, VD Enaco och en ekonomisk och affärsdriven ledande befattningshavare med mer än 15 år som VD och styrelseledamot med stor erfarenhet och bra resultat från förändringsledning, operativ ledning, kontraktshantering, M & A och snabb tillväxt inom servicebranschen. Bred erfarenhet av verkställande befattningar och styrelsearbete i både private equity- ägda företag och börsnoterade internationella företag. Med ett stort företagsnätverk, som inkluderar viktiga intressenter inom servicebranschen och den offentliga sektorn. Bevisat rekord av turnaround-projekt, strategisk utveckling och implementering av operativ excellens inom lågmarginaler. Har kunskap om megatrender, tjänster och lösningar, försäljning och affärsutveckling och hur man använder sig av digitalisering som är lämplig för företag inom Business-to Government och Business-to Business. Stark, visionär och dedikerad ledare som enkelt kan få alla medarbetare och överordnade engagerade i alla slags projekt. Med en ledarstil baserad på stark tro på människor och med tydliga krav på prestanda.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Arlandastad 2019-04-12

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Nerladdningsbara filer

Sensec Academy har fått uppdraget att leverera säkerhetsutbildningar till Swedavia.

Sensec Gruppens egna utbildningsenhet har fått förtroendet att leverera flygplatskontrollantutbildningar till Swedavia. Utbildningarna riktar sig till vissa utvalda flygplatser och ordervärdet är ca 500 000 SEK. Leveransen av utbildningar kommer ske under hösten 2019.


Sensec kommer leverera bagagekarusell till Malmö flygplats under våren 2020

Sensec har vunnit en upphandling till Swedavias flygplats i Malmö-Sturup.


Presentation av Sensec


Sensec tecknar leverantörsavtal med Raytelligence

Sensec har i många år haft ett gott samarbete med rättskedjan i Sverige. Det gäller myndigheter som kriminalvården och landsting, rättspsykiatrin, Rättsmedicinalverket för att nämna några.
Sensec tackar för förtroendet att leverera säkerhetsteknik till Sveriges Rättspsykiatri

Sensec tackar för förtroendet att leverera säkerhetsteknik till Sveriges Rättspsykiatri Sensec har vunnit en upphandling till Sveriges Rättspsykiatri. Upphandlande landsting är Region Västra Götaland och upphandlingen handlar i huvudsak om säkerhetsteknik och tillhörande servicetjänster. Ordervärde är satt till ca: 4 MSEK. Leverans beräknas till Q3 2019.Kommuniké från extra stämma i Sensec Holding AB (publ)

Sensec Holding AB (publ) har den 24 maj 2019 hållit extra stämma varvid stämman beslutade om incitamentsprogram till anställda, nyckelpersoner samt till styrelsen enligt förslag från en större aktieägare. Stämman beslutar om emission av högst 7.000.000 st teckningsoptioner, att fördelas på 5.600.000 st till anställda och nyckelpersoner samt 1.400.000 st till styrelsen enligt nedan;


Sensec har tecknat ytterligare ett avtal med "Norska Forsvarsmateriell" för leverans av markmetallsökare till norska försvaret.

Sensec har tecknat avtal att leverera minsökare/markmetallsökare till norska försvaret. Ordervärdet uppgår till 3 250 000 SEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär