Sensec Holding AB (publ) dotterbolag Sensec AB reverserar förvärv av Säkerhetsakademin i Malmö AB

Sensec AB har valt att reversera det avtal om förvärv av aktierna i Säkerhetsakademin i Malmö AB som gjordes i oktober 2017. Tillträdet till aktierna återgår då säljaren av Säkerhetsakademin i Malmö AB ej fullgjort sina åtaganden.

Köpare och säljare är överens om att tillträdet skall återgå tills vidare och att det påbörjade samarbetet mellan bolagen skall fortgå. "Intresset hos våra kunder är stort för det utökade tjänsteutbudet inom utbildningar som samarbetet innebär och vi hoppas att kunna slutföra detta förvärv under 2018" säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB (publ). Reverseringen innebär ingen resultateffekt för verksamheten.  

Arlandastad, 9 januari 2018 

Sensec Holding AB (publ)
Michael Pettersson, Verkställande Direktör 

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018 kl. 16.00 CET.  

Nerladdningsbara filer

Ny stark finansiell partner köper aktier av styrelseordförande Mats Holmberg med intention att ytterligare kraftigt öka sitt innehav i Sensec Holding under 2018

Mats Holmberg har kommit överens med en svensk affärsman med erfarenhet från internationella affärer att överlåta 1.666.667 aktier till ett pris om 60 öre per styck.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 klockan 14.00 på Söderbyvägen 10, Arlandastad.


Bokslutskommuniké 2017

1 januari - 31 december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 90 695 (91 816) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 201 (782) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 043 (460) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (4,1) SEK

1 oktober - 31 december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 39 357 (31 612) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 4 876 (4 355) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 775 (4 208) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (37,3) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Sensec Holding AB (publ) har reverserat förvärvet av Säkerhetsakademin i Malmö AB

Sensec Holding AB (publ) meddelar slutlig köpeskilling för Mil Sec Sverige AB

Från förvärvsdatum har Mil Sec Sverige AB bidragit med 12 100 TSEK till koncernens intäkter och 2 258 TSEK till koncernens rörelseresultat. Om Mil Sec Sverige AB hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 27 389 TSEK och till koncernens rörelseresultat 2 983 TSEK. Det innebär att en total köpeskilling om 15 MSEK utfaller enligt gällande avtal om tilläggsköpeskilling.


Milsec Sverige AB levererar beskjutningsskyddande glas till skola i Stockholm till ett värde av 6 MSEK

 Ordern avser installation av produkter med fullbordad leverans under Q1 2018. Kunden är en privatskola.


Sensec Holding AB (publ) dotterbolag Sensec AB reverserar förvärv av Säkerhetsakademin i Malmö AB

Sensec AB har valt att reversera det avtal om förvärv av aktierna i Säkerhetsakademin i Malmö AB som gjordes i oktober 2017. Tillträdet till aktierna återgår då säljaren av Säkerhetsakademin i Malmö AB ej fullgjort sina åtaganden.


Sensec har utarbetat och antagit en ny treårsstrategi med nya finansiella mål

Säkerhetsbranschen genomgår en kontinuerlig förändring med ökade krav på funktionalitet och ökad kundefterfrågan på helhetslösningar. I syfte att möta kundernas föränderliga behov har styrelsen för Sensec gjort en översyn av bolagets strategi och antagit en ny strategiplan. Sensec har också utifrån den förändrade strategin ställt upp nya finansiella mål. I korthet går Sensecs nya strategi ut på följande.


Sensec Personlig Säkerhet AB i nytt samarbete med MediRätt för larmhantering av Dosell

Sensec Personlig Säkerhet AB har idag ingått ett samarbetsavtal med MediRätt AB ("MediRätt"). MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för en bättre och tryggare läkemedelshantering i hemmet.


MediRätt i nytt samarbete för att vidareutveckla Dosells digitala infrastruktur

MediRätt har idag ingått ett samarbetsavtal med Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för att vidareutveckla larmfunktionen hos den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Med en ny molntjänst och digital infrastruktur säkerställs att Dosell alltid kan larma läkare och anhöriga vid behov.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: