Sensec har fått i uppdrag att utföra gamma radiologisk service för portaler vid Kuusakoskis anläggningar i Finland

Sensec har tecknat ett serviceavtal med Kuusakoski OY i Finland. Uppdraget är att utföra serviceinspektioner på Kuusakoskis anläggningar som utför radiologisk kontroll av inkommande gods till anläggningarna.

Avtalet omfattar 5 anläggningar med ett flertal gammadetektorer.

Vi ser detta som en milstolpe att Sensec fått förtroende att leverera denna typ av tjänster utanför landets gränser. Helt i linje med vår nordiska satsning, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Kuusakoski är en mycket viktigt kund för oss och vi har många intressanta uppslag att fortsätta jobba mot i Finland, säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig Recycling.

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Arlandastad 2018-06-14

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Nerladdningsbara filer


Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter maj 2018

Sensec fortsätter leverera. Hela Q1 gick bra och nya intressanta affärerna har fortsatt även under april och maj. Orderstocken ser bra ut för juni.


Sensec har tecknat avtal med "Norska Forsvarsmateriell" för leverans av minsökare till norska försvaret

 Sensec har tecknat avtal att leverera minsökare till norska försvaret. Ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner NOK.


Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari - 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 508 (16 864) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 257 (178) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 073 (132) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,004) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Sensec Holding AB (publ) har slutfört förvärvet av Mil Sec Sverige AB och reglerat komplett köpeskilling genom kontant betalning av 7 MSEK samt genom en riktad nyemission om totalt 11.111.111 aktier.


Sensec Personlig Säkerhet AB inleder samarbete med Mäklarsamfundet

Sensec Personlig Säkerhet AB och Mäklarsamfundet har ingått ett samarbetsavtal för att öka tryggheten och säkerheten för landets fastighetsmäklare. Sensec erbjuder säkerhetslösningar som enkelt kan implementeras i vardagen.


Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter april 2018

Som vi tidigare meddelat har Sensec fått fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik till kriminalvården. Avtalet sträcker sig minst två år framåt med möjligheter till förlängning. Detta var mycket viktigt för Sensec. Vi har haft Kriminalvården som vår kund ända sedan starten. I början levererade vi röntgenmaskiner till tvätteriet sen några få metalldetektorer och nu har vi en helhetslösning för hela kriminalvården. Förutom röntgen och metalldetektorer har vi spår utrustning för att hitta narkotika och andra intressanta produkter och tjänster som gör arbetet inom denna viktiga sektor lite lättare. Till detta levererar vi underhållservice och utbildning.


Sensec tackar för fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik till landets fängelser

Sensec har återigen vunnit en upphandling mot Kriminalvården. Upphandlingen handlar i huvudsak om säkerhetsteknik och tillhörande servicetjänster.


Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding

Sensec Holding AB (publ) har den 19 april 2018 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.


Ny stark finansiell partner köper aktier av styrelseordförande Mats Holmberg med intention att ytterligare kraftigt öka sitt innehav i Sensec Holding under 2018

Mats Holmberg har kommit överens med en svensk affärsman med erfarenhet från internationella affärer att överlåta 1.666.667 aktier till ett pris om 60 öre per styck.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 klockan 14.00 på Söderbyvägen 10, Arlandastad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: