Sensec har fått i uppdrag att utföra gamma radiologisk service för portaler vid Kuusakoskis anläggningar i Finland

Sensec har tecknat ett serviceavtal med Kuusakoski OY i Finland. Uppdraget är att utföra serviceinspektioner på Kuusakoskis anläggningar som utför radiologisk kontroll av inkommande gods till anläggningarna.

Avtalet omfattar 5 anläggningar med ett flertal gammadetektorer.

Vi ser detta som en milstolpe att Sensec fått förtroende att leverera denna typ av tjänster utanför landets gränser. Helt i linje med vår nordiska satsning, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Kuusakoski är en mycket viktigt kund för oss och vi har många intressanta uppslag att fortsätta jobba mot i Finland, säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig Recycling.

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Arlandastad 2018-06-14

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Nerladdningsbara filer

Datum för listning på Nasdaq First North

Sensec Holding AB (publ) ("Sensec" eller "Bolaget") har ansökt om listning på Nasdaq First North. Första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North infaller den 3 juni 2019. Därmed följer att sista dag för handel med Bolagets aktie på NGM Nordic MTF är den 31 maj 2019. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med hänseende till listflytten.Kallelse till extra bolagsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 maj 2019 klockan 14.00 på Charles Gata 2A, Arlandastad.


Delårsrapport januari-mars 2019

Sammandrag januari-mars 2019  

Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 667 (25 508) TSEK, en minskning med 15,1% jämfört med samma period föregående år. Justerat för avyttring av Sensec Personlig Säkerhet AB minskade nettoomsättningen med 1,4%
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 001 (2 257) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 874 (2 073) TSEK
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4 427 (4 800) TSEK
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,01) SEK              Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Sensec Holding AB (publ) har den 11 april 2019 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Kriminalvården beställer detekteringsutrustning av Sensec för 4 MSEK

Kriminalvården i Sverige har påbörjat beställningarna av metalldetektorer och röntgenutrustning enligt tidigare fastställd åtgärdsplan och gällande RAM avtal med Sensec AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär