Sensec har fått i uppdrag att utföra gamma radiologisk service för portaler vid Kuusakoskis anläggningar i Finland

Sensec har tecknat ett serviceavtal med Kuusakoski OY i Finland. Uppdraget är att utföra serviceinspektioner på Kuusakoskis anläggningar som utför radiologisk kontroll av inkommande gods till anläggningarna.

Avtalet omfattar 5 anläggningar med ett flertal gammadetektorer.

Vi ser detta som en milstolpe att Sensec fått förtroende att leverera denna typ av tjänster utanför landets gränser. Helt i linje med vår nordiska satsning, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Kuusakoski är en mycket viktigt kund för oss och vi har många intressanta uppslag att fortsätta jobba mot i Finland, säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig Recycling.

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Arlandastad 2018-06-14

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Nerladdningsbara filer

Sensec tecknar avtal med Polisen

Sensec har idag tecknat ett avtal med Polisen. Avtalet är rikstäckande och gäller för Polisens samtliga verksamhetsområden avseende röntgenutrustning och metalldetektion.


Månadsbrev till aktieägare och intressenter Juli 2018

Juli månad och semestertider för många av oss men på Sensec har vi högtryck under de hektiska sommarmånaderna med ansvar för att säkerhetskontrollerna på landets flygplatser fungerar. Med en kraftig ökning av antalet resenärer och semesterfirare som passerar våra flygplatser innebär det att även juli månad är en bra månad för Sensec med god avkastning på service- och eftermarknad.


Delårsrapport januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 55 327 (30 019) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 525 (-1 686) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 013 (-1 805) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK

 1 april - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 819 (13 155) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 268 (-1 864) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 940 (-1 937) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,01) SEK

Sensec mer än fördubblar omsättningen med förbättrade marginaler och kraftigt ökad vinst

Tidigarelägger finansiell rapport för Q2 2018
Sensec Holding genomför försäljning av dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet - fokus på kärnverksamheten samt stärker kassan för fortsatt expansion i Norden

Sensec har idag tecknat ett avtal med MediRätt om försäljning av samtliga aktier i Sensec Personlig Säkerhet AB. Försäljningen inbringar 8 MSEK i kontant ersättning och ger Sensec en god finansiell grund för fortsatt expansion i Norden inom bolagets kärnverksamhet; Säkerhet i känsliga miljöer. Försäljningen skapar även förutsättningar för att infria de finansiella strategiska mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål om 20% och ett lönsamhetsmål innebärandes en rörelsemarginal på 10% redan under innevarande år.Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter maj 2018

Sensec fortsätter leverera. Hela Q1 gick bra och nya intressanta affärerna har fortsatt även under april och maj. Orderstocken ser bra ut för juni.


Sensec har tecknat avtal med "Norska Forsvarsmateriell" för leverans av minsökare till norska försvaret

 Sensec har tecknat avtal att leverera minsökare till norska försvaret. Ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner NOK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: