Sensec förlänger funktionsavtal med Swedavia

Sensec förlänger sitt funktionsavtal med Swedavia för ytterliga 2 år med start 1 januari 2020.

Avtalet omfattar Swedavias samtliga flygplatser och har till syfte att all granskningsutrusning såsom röntgenmaskiner metalldetektorer servas och underhålls av Sensec.

"Vi har haft ett samarbete med Swedavia sedan 1999 och har under alla år haft en mycket bra kommunikation och förståelse med kunden om hur vårt arbete skall bedrivas. Det känns angenämt att vi får fortsätta med detta viktiga arbete under närmaste två åren", säger Michael Pettersson VD Sensec Holding AB.

"Swedavia och Sensec är partners sedan många år och vi har fullt förtroende att Sensec kommer göra sitt yttersta för att leverera en bra produkt", säger Thorbjörn Henningsson, Anläggning & System/Granskningsteknik Swedavia koncern.

Avtalets värde är ca 30 miljoner över perioden.

Arlandastad 2019-12-20

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 12.00 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se


Sensec vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift.

Säkerhet för bolagets anställda, kunder och samarbetspartners är Sensecs största prioritet och bolaget arbetar hårt för att minimera alla risker i samband med pågående Coronautbrott.


Årsredovisning 2019VD Michael Pettersson om förvärv, orderingång och Corona

"Ett spännande förvärv med potential för stor marknadsutveckling" säger VD för Sensec Holding Michael Pettersson.
Sensec Holding AB (publ) förvärvar Intersecurum AB

Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat en bindande avsiktsförklaring om förvärv av Intersecurum AB. Tillträde till aktierna i Intersecurum AB sker per 2020-04-01 och förvärvet genomförs med en kontantersättning om 600.000 SEK vid tillträdet samt en riktad emission om totalt 150.000 aktier utifrån volymviktad genomsnittskurs from 28 februari - 5 mars. Tilläggsköpeskilling utgår baserad på resultatet i det förvärvade bolaget för år 2020. Tilläggsköpeskillingen betalas i aktier och kan ej överstiga 2 miljoner aktier.


Corfind intervjuar Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec

I intervjun summerar Pernilla ett starkt år med vunna upphandlingar, ett förbättrat kassaflöde och en ökad omsättning.


Bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 707 (34 433) Tkr
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 101 (2 782) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 998 (2 220) Tkr
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 4 072 (-493) Tkr
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär