Personal på Sensec köper aktier av ordförande Mats Holmberg och VD Michael Pettersson

Totalt erbjöds Sensecs personal att köpa 640 000 aktier till kursen 0,60 kr. Antalet aktier fördelas på sex personer. I bolagets ledningsgrupp är det fyra personer som köper aktier, CFO Pernilla Jennesäter, Office Manager Madeleine Beauchamp, Business unit manager Henrik Vassback och Project manager Andreas Lindh. Sensec lånar ut 384 000 SEK för köp till personalen amorteringsfritt med en låneränta om 1,5 %. Om den anställde avslutar sin anställning på Sensec eller säljer sina aktier skall skulden regleras omedelbart. Sensec möjliggör detta aktieköp för personalen med förhoppningen om ytterligare ökat engagemang för bolagets utveckling.

Mats Holmberg och Michael Pettersson kommer att sälja lika stor del aktier procentuellt från sina innehav. Kursen kommer att sättas utifrån en snittkurs från vecka 10 och transaktionsdag blir tisdagen den 10 mars. Transaktionen sker utanför börsen för att kunna erbjuda samma kurs till samtliga anställda. Ambitionen är att Mats Holmberg och Michael Pettersson skall återköpa sina aktier inom kort.

Arlandastad 2020-03-10

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport januari - mars 2020

Stark start på året trots orolig världsbild

Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20 064 (21 667) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 413 (1 741) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 331 (1 515) Tkr
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 4 927 (-2 257) Tkr
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Styrelseordförande Mats Holmberg i intervju med Corfind om Sensecs nordiska satsning

Ordförande och tillika största enskilda ägaren Mats Holmbergs kommenterar den offensiva förvärvsplanen och ambitionen att bygga en marknadsledande koncern inom säkerhetsindustrin i Norden.


Sensec satsar offensivt i Norden

Vid dagens styrelsemöte i Sensec Holding AB (publ) har styrelsen fattat beslut om en offensiv satsning, där förvärv av ett antal bolag ska genomföras och därmed bygga en stark nordisk säkerhetskoncern.


Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020 klockan 14.00, stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.


Sensec tackar för förtroendet att fortsatt få leverera detektionsutrustning till Menzies Aviation

Menzies Aviation väljer att förnya sin detektionsutrustning från Sensec Gruppen. Ordervärde ca 400 000 SEK med leverans under sommaren 2020.Sensec vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift.

Säkerhet för bolagets anställda, kunder och samarbetspartners är Sensecs största prioritet och bolaget arbetar hårt för att minimera alla risker i samband med pågående Coronautbrott.


Årsredovisning 2019VD Michael Pettersson om förvärv, orderingång och Corona

"Ett spännande förvärv med potential för stor marknadsutveckling" säger VD för Sensec Holding Michael Pettersson.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär