Bokslutskommuniké 2017

1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 90 695 (91 816) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 201 (782) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 043 (460) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (4,1) SEK

1 oktober - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 357 (31 612) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 876 (4 355) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 775 (4 208) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (37,3) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec Holding AB (publ) har reverserat förvärvet av Säkerhetsakademin i Malmö AB

Hej och välkommen till Sensecs första helårsrapport som noterat bolag.

Ett mycket intressant helår med många affärer som är gjorda. Jag ser en tydlig efterfrågan på våra tjänster och hur väl det sitter ihop med den konsekvens av utvecklingen vi ser i dagens samhälle.

Ur det finansiella perspektivet kan vi konstatera att rörelsens intäkter uppgick till drygt 91 miljoner. Vilket är i nivå med fjolåret. Vi har fortsatt reducerat kostnader enligt vår plan vilket gav ett rörelseresultat på 1,2 miljoner. Här har vi klara förbättringar från fjolåret. Vi står nu väl rustade inför vår strategiplan om att bibehålla positionen som nummer ett i Sverige och samtidigt utöka vår verksamhet i de nordiska länderna. Sensec har redan påbörjat etablering i Finland gällande service till värmeverk och i Norge med utrustning till det norska försvaret.

Vi hade förmånen att förvärva Milsec under 2017 och integrera deras verksamhet in i Sensec. Vi anser att vi har gjort en mycket bra affär och vi ser många fina affärsmöjligheter redan under första kvartalet av 2018. Hela deras portfölj med främst skyddsfilm och påkörningsskydd tillsammans med deras erfarna projektledare gör att vi står attraktiva inför framtiden. Både i Sverige men även hos våra nordiska grannar.

Vår satsning inom personlig säkerhet fortsätter att växa. Vi ökade med ca 10% under 2017 och spänner bågen inför 2018. Både med fler säljare men också fler interaktiva tjänster som kommer presenteras under året.

Vi står fast vid vår ambition om att växa 20 % under 2018 och samtidigt uppnå 10 % i vinstmarginal. På återhörande

Arlandastad 2018-02-16
Michael Pettersson, koncern VD

Kommande finansiella rapporter
Årsstämma 2018, 19 april 2018.

 • Plats; Bolagets kontor i Arlandastad, Söderbyvägen 10.
 • Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på företagets kontor senast måndagen den 12 Mars.

Delårsrapport Q1 2018, 17 maj 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Arlandastad 2018-02-16

Vid frågor kontakta Michael Pettersson, VD; 070-5401623, michael.pettersson@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 10.00 CET.

Nerladdningsbara filer
Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier i Sensec

Styrelseordförande och tillika största ägare Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 200910 för kurs 0,73 i Sensec Holding AB.Delårsrapport april - juni 2020

Sensec redovisar vinst även andra kvartalet 2020

Finansiell utveckling 1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 008 (28 888) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 979 (-1 474) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 838 (-1 888) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 1 160 (-211) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (-0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35 072 (50 555) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 392 (267) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 3 169 (-373) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 6 087 (-2 468) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,00) SEK


Mil Sec Sverige AB levererar nytt projekt till återkommande kund

Mil Sec Sverige AB, som ingår i affärsområdet Perimeter Protection, har fått en order på fordonsramningsskydd till en återkommande kund. Ordern är värd 750 TSEK och leverans kommer att ske under hösten.


Sensec tecknar avtal med Norsk Folkhjälp

Sensec AB har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Folkhjälp. Avtalet som beräknas vara värt ca 2 miljoner NOK gäller utveckling av utrustning och metoder för att upptäcka gömda improviserade bomber i exempelvis bostadsområden.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted