Sensec vinner upphandling av säkerhetskontroller och fysisk skalskyddsutrustning till ett värde om 5 MSEK

Upphandlingen avser leverans och installation av produkter och tjänster med avsikt om fullbordad leverans under innevarande år.


Resultat efter genomförd nyemission och styrelsens beslut om tilldelning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, beslutat att genomföra en nyemission. Emissionen har genomförts utan garant och utan företräde för befintliga aktieägare. Vid teckningstidens utgång har 4 427 822 aktier tecknats till ett belopp om 3 099 475 kronor.


Sensec genomför nyemission och ansöker om listning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF under Juni månad 2017. Inför noteringen har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en nyemission av högst 11 285 714 nya aktier till kursen 0,70 kronor per aktie. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter, vilket innebär en bolagsvärdering före genomförd emission om 78,9 MSEK. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av nya aktier skall ske under perioden 11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted