Delårsrapport januari - september 2018

 1 januari - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 71 849 (51 338) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 10 546 (-3 675) TSEK    1)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10 263 (-3 732) TSEK    1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,03) SEK

1 juli - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 522 (21 319) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 021 (-1 989) TSEK    1)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 250 (-1 927) TSEK    1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,01) SEK

      1) Resultatet för perioden inkluderar en realisationsvinst om 7 174 TSEK som uppstod vid
          avyttring av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB


Månadsbrev till aktieägare och intressenter oktober 2018

Förra veckan genomförde vi vårt deltagande i den stora och numera internationella mässan Skydd 2018 i Älvsjö, Stockholm. Sensec har varit med varje år sedan starten. Vi hade en välbesökt monter och det uppskattas oerhört mycket från Sensec. Detta år var det en rejäl blandning av gäster, både från våra egna tio segment samt andra segment vi normalt rör oss i men framför allt har vi haft internationellt inslag i vår monter genom besök av Polen, Holland, Finland och Norge. Det har varit samarbetspartners gäster som besökt vår monter.
Månadsbrev till aktieägare och intressenter september 2018

September är i sin ända. En mycket speciell månad för alla som jobbar på Sensec eftersom vi flyttade in i nya lokaler. Vi har lämnat vår gamla adress Söderbyvägen 10 i Arlandastad och flyttat ca 500 meter österut till Charles Gata 2A i Arlandastad. Känns otroligt inspirerande att flytta efter över 20 år i den gamla fastigheten. Vi hyr in oss i en helt nybyggd lokal om drygt 1 000 kvadratmeter. Huset är helt byggt i trä. Jättevackert. Den 9:e oktober har jag bjudit in till en aktieägarträff i nya huset, hör av er till min Office Manager Madeleine Beauchamp (madeleine.beauchamp@sensec.se) och anmäl intresse. Det kommer att bli fler sådana aktiviteter om intresse finns.Sensec växer inom sektorn för skydd mot radioaktivt avfall vid kraftvärmeverk

Sensec fortsätter sin expansion inom radiologisk screening genom att sälja ytterligare ett komplett system. Det är Mälar Energi i Västerås som investerar för att kontrollera eventuellt farligt avfall innan förbränning vid värmeverket i Västerås.Ägare har avyttrat aktier i transaktion med Erik Penser Bank

Ägare i Sensec Holding som representerar 54 procent av antalet aktier har valt att avyttra totalt 10 miljoner aktier till Erik Penser Bank vilket representerar 7,8% av antalet aktier i Bolaget. För resterande aktier efter försäljningen har huvudägaren Desmond AB som representeras av Mats Holmberg ingått ett så kallat inlåsningsavtal på tolv månader. Aktiepriset i försäljningen har bestämts utifrån en så kallad bookbuilding-process och är satt till 1,50 kr per aktie. Bolagets styrelseordförande Mats Holmberg kommer även efter genomförd transaktion att vara den i särklass största aktieägaren med 52 miljoner aktier och 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.


Månadsbrev till aktieägare och intressenter augusti 2018

Sommaren är slut och vi går in i en mycket intressant period. Sensec levererar alltid som mest under hösten. Våra viktiga kunder inom Statlig- Kommunal- och Offentlig förvaltning får sina budgetar färdiga sent på året innan de påbörjar sina stora investeringar för nästkommande år, vilket innebär leverans under hösten. Vi är beredda. Vi har förstärkt med nya medarbetare under sommaren. Vi har tidigare nämnt vår nya ekonomichef som kommit på plats och nu kör vi igång med några nya intressanta ansikten på säljavdelningen med inriktning på affärsområdet Milsec. Vi har noterat en kraftig ökning av Milsecs försäljning och tror på en fortsatt stark efterfrågan på Milsecs produkter och tjänster som påkörningsskydd, skydds film och säkerhetsdörrar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: