Secits stärker samarbetet med Fortinet

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

Den nya funktionaliteten innebär att varje enskild port i switcharna har möjlighet att med automatik stängas ned om nätverkskabeln från kameran dras ut. Detta för att kunna skydda kundens nätverk mot exempelvis det som inom IT-säkerhet kallas 'spoofing'.

Lösningen kommer implementeras som standard på en av nordens största banker, det finns ett stort intresse av denna funktion från flera kunder inom finanssektorn. Efterfrågan från kunder inom offentlig sektor som polis och myndigheter med högriskprofil gällande skydd mot dataintrång ser mycket positivt på denna nyutvecklade funktion. Dataintrång är ett allvarligt hot mot verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Flera större händelser har inträffat i landet nyligen vilket ökat behovet hos många aktörer att se över sina nätverkslösningar.  

Företag inom handeln som idag har avancerade nätverkslösningar gällande verksamhetskritisk IT-kommunikation i sina butiksnät har efterfrågat denna funktion att införa som en standard i sina nätverkslösningar. Secits har idag många kamerainstallationer hos kunder inom handeln, myndigheter och banker. Gemensamt för dessa kunder är att de har mycket högt ställt krav på säkerhet där denna funktion på ett kostnadseffektivt sätt motsvarar dessa krav.

- Vi på Fortinet har samarbetat framgångsrikt med Secits under en lång tid. Secits hade identifierat en funktion som deras slutkunder efterfrågade varpå vi tillsammans med Secits utvecklade den önskade funktionen säger Oskar Henriksson på Fortinet. Secits kan idag presentera kompletta säkerhetslösningar i yttersta framkant när det gäller teknik och säker funktion fortsätter Oskar.

- Vi är väldigt stolta över att tillsammans med Fortinet utvecklat denna funktion som möjliggör säkrare kamerasystem hos våra kunder. Lösningen kommer förutom att vara en standardfunktion i våra högriskprojekt även erbjudas till samtliga av våra kunder. Detta stärker vårt erbjudande som en professionell IT-säkerhetsintegratör, säger Per Holmgren, vice VD på Secits.

2019-05-24

För ytterligare information:

Per Holmgren, vice VD                                        
Tel: 070 600 82 51
E-post: per.holmgren@secits.se

Oskar Henriksson, Major Account Manager
Tel: 070 765 91 84
E-post: ohenriksson@fortinet.com 

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) levererar IT-säkerhet till de största företagen, tjänsteleverantörerna och statliga organisationerna runt om i världen. Fortinet ger sina kunder ett intelligent och sömlöst skydd över den växande attackytan och kraften att hantera allt större prestandakrav i det gränslösa nätverket - idag och in i framtiden. Endast Fortinets Security Fabric-arkitektur kan leverera säkerhetsfunktioner kompromisslöst, för att ta itu med de mest kritiska säkerhetsutmaningarna, oavsett om de är i nätverks-, applikations-, moln- eller mobila miljöer. Fortinet rankas som # 1 i flest antal globalt levererade  IT-säkerhetsutrustningar och fler än 385 000 kunder litar på Fortinet för att skydda sina företag.

Läs mer på https://www.fortinet.com, Fortinet Blogg eller FortiGuard Labs.

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad IT-drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Nerladdningsbara filer

Rättelse, Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef.

Rättelse avser saknande av CA kontaktinformation.

Styrelsen har beslutat att Jens Wingren skall efterträda Hans Molin och ta över som bolagets VD från och med den första april 2020. Jens har stor erfarenhet av affärsutveckling och har bland annat lett bolag från start-up till omsättningsnivå om ett par miljarder.


Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef.

Styrelsen har beslutat att Jens Wingren skall efterträda Hans Molin och ta över som bolagets VD från och med den första april 2020. Jens har stor erfarenhet av affärsutveckling och har bland annat lett bolag från start-up till omsättningsnivå om ett par miljarder.


Komplettering - Kvartalsrapport juli - september 2019

Säkerhetsföretaget Secits publicerade idag 08:30 kvartalsrapport gällande företagets verksamhet månad juli-september 2019. I det tidigare publicerade pressmeddelandet saknades översiktlig finansiell information som återfinns nedan. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida.


Kvartalsrapport juli - september 2019

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kvartalsrapport gällande företagets verksamhet månad juli-september 2019. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida.


Secits erhåller en stor order av en central svensk myndighet

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit en stor order om 10Mkr med en central svensk myndighet. Projektet startar omgående och beräknas att levereras under perioden Q4 2019 - Q1 2020.


Överklagan gällande ramavtal avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med Region Stockholm bifallen.

Den 2 april 2019 meddelade Secits att bolaget vunnit en upphandling med Region Stockholm avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg samt att Region Stockholms beslut hade överklagats av annan part. Kammarrätten har nu bifallit överklagandet och beslutat att Region Stockholms upphandling av kameror till trygghetskamerasystemet (TN 2018-0866) ska göras om. Ramavtalet uppskattas vara värt ca 20 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.


Delårsrapport JANUARI - JUNI 2019

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 


Förändring i Secits Holding AB:s styrelse

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.


Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.


GANT och SECITS ingår avtal om säkerhetslösningar.

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till GANT's hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känd vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär