SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2018/2019

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 finns nu att läsa på bolagets hemsida.

Höjdpunkter:

- SeaTwirl erhöll ett EU-bidrag på 2,48 miljoner Euro

- MHI Vestas förre vd Jens Tommerup valdes in i styrelsen och valdes senare till ordförande efter räkenskapsårets slut

- Letter of Intent tecknat med Colruyt Group och Norsea Group för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk

Hela årsredovisningen finns även som bilaga i detta pressmeddelande och finns på hemsidan.

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post CA@mangold.se.

Jens Tommerup lämnar styrelsen i SeaTwirl och engageras operativt i bolagets nya rådgivande grupp

Vindkraftsbolaget SeaTwirls ordförande Jens Tommerup har engagerats operativt i bolaget och önskar lämna sin roll i styrelsen, för att kunna lägga mer tid på det operativa arbetet. Samtidigt bildas en rådgivande grupp, där Jens Tommerup och Roger Cederberg ingår initialt, och där planen är att engagera fler rådgivare framgent. Styrelsen meddelar även att tanken är att Klementina Österberg väljs som ordförande för styrelsen.


Styrelseförändringar i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl föreslås genomföra förändringar i styrelsen i samband med den extra bolagsstämman på onsdag 8 april 2020. Två nya ledamöter, finansprofilen Klementina Österberg och entreprenören Dan Friberg, föreslås för inval i styrelsen tillsammans med en suppleant, huvudägaren Knut Claesson.


SeaTwirl och Crest Consultants AB i Brasilien-samarbete

Vindkraftsbolaget SeaTwirl ska tillsammans med ingenjörsbolaget Crest Consultants AB bearbeta den brasilianska marknaden.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 april 2020 kl. 14:00 i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1, 411 26 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45. Stämman förväntas pågå i ca en timme. Med anledning av rådande omständigheter önskar vi att alla vidtar försiktighetsåtgärder för att inte bidra till ökad smittorisk. Mer information finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.


Årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

SeaTwirl AB (publ) höll årsstämma i Göteborg den 28 februari 2020. De beslut av väsentlig betydelse som årsstämman fattade beskrivs nedan. Med undantag för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande som inte godkändes, överensstämmer besluten med de förslag som fanns intagna i kallelsen.


EPO avser bevilja SeaTwirl patent för en vattenbaserad nödbroms

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått besked om att det europeiska patentverket (EPO) avser bevilja ett patent för en vattenbaserad nödbroms.


SeaTwirl går inte vidare med LoI med Colruyt Group och NorSea Group utan avser i stället att ta in kapital från marknaden genom nyemissioner

Efter noggrant övervägande har SeaTwirls styrelse beslutat att inte gå vidare med den avsiktsförklaring (Letter of Intent, LoI) som tecknades mellan SeaTwirl, Colruyt Group och NorSea Group under 2019.


USPTO avser bevilja SeaTwirl patent för en vattenbaserad nödbroms

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått besked om att det amerikanska patentverket (USPTO) avser bevilja ett patent för en vattenbaserad nödbroms.SeaTwirl kommer få patent i USA

SeaTwirl har fått besked om att det amerikanska patentverket avser bevilja patent för en förankringslösning för ett flytande vertikalaxlat vindkraftverk.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär