SeaTwirl börjar bygga en marknadsorganisation

SeaTwirl förbereder för en kommersiell fas och stärker därför marknads- och säljsidan genom att rekrytera en affärsutvecklare.

Efva Willén har en civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola och en bred erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom marin teknik och offshore. Hon kommer huvudsakligen att bidra till SeaTwirl med sin erfarenhet inom affärsutveckling, men också med tekniska kunskaper inom områden som stabilitet och strömningsmekanik.

"Vi bygger steg för steg för framtiden. Nu stärker vi marknads- och säljsidan och börjar att bygga en säljorganisation", kommenterar Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.

Göteborg, 2017-12-07

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.
Läs mer på: www.SeaTwirl.com.
 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

SeaTwirl siktar in sig på nischmarknader genom samarbete med specialistbolag

SeaTwirl siktar in sig på nischmarknader genom samarbete med specialistbolag SeaTwirl har tecknat ett Letter of intent med specialistbolag inom offshore och solceller med målet att tillsammans med dem erbjuda utvalda nischmarknader el från flytande vindkraftverk och solceller. För SeaTwirl innebär detta en spännande möjlighet för en snabbare väg till intäkter.


SeaTwirl inleder forskningssamarbete med Chalmers och RISE

SeaTwirl inleder ett forskningssamarbete med Chalmers och RISE (Research Institutes of Sweden) för ett projekt som utförs inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum.


SeaTwirl inleder samarbete med Siemens

SeaTwirl och Siemens har inlett ett samarbete som tar SeaTwirl närmare målet att bli en ledande aktör inom flytande vindkraft. Parterna ser framför sig ett långsiktigt samarbete med fokus på de tekniska delarna i ett flytande vindkraftverk.


SeaTwirl delårsrapport för perioden december-februari

Väsentliga händelser under perioden (2017-12-01 - 2018-02-28)

 • Beviljades ett amerikanskt patent för en lösning som optimerar rotationshastighet
 • Förberedelser för en kommersiell fas genom förstärkning på marknads- och säljsidan med en affärsutvecklare
 • Årsstämma i Göteborg där Charlotte Bergqvist, en tungviktare i energibranschen, valdes in i styrelsen

SeaTwirl söker ny finanschef

SeaTwirl söker ny finanschef då nuvarande finanschef Andreas Blom har beslutat sig för att gå vidare till nya utmaningar. Processen att rekrytera en ersättare har inletts.


Ny styrelseledamot i SeaTwirl

Charlotte Bergqvist valdes in som ny ledamot i SeaTwirls styrelse på årsstämman som hölls den 26 februari. Katarina Frotjold lämnade samtidigt styrelsen.Kallelse till årsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 februari 2018, kl. 15.00 i Gula salongen, våning 1 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg. 


SeaTwirl delårsrapport

Väsentliga händelser under perioden (2017-09-01 - 2017-11-30)

 • Beviljades 500 000 kr i bidrag av Vinnova 
 • Beviljats patent i Europa för en konstruktion av turbinen som kan stå emot hårda vindar 
 • Startat ett norskt dotterbolag 
 • Deltagit på Stora Aktiedagen i Stockholm

Väsentliga händelser efter perioden (2017-12-01 -)

 • Ytterligare två personer har anställts, varav en för affärsutveckling 
 • Beviljats ett amerikanskt patent för lösning som optimerar rotationshastighet

Finansiell utveckling under perioden (2017-09-01 - 2017-11-30)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 172 182 kr (-892 293 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader. 
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 12 049 675 kr (9 863 665), därtill kommer kostnader för patent om 729 619 kr (597 699 kr). 
 • Periodens kassaflöde uppgår till -1 529 751 kr (-703 204 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 517 350 kr (319 037 kr). 
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 27 545 628 kr (9 078 169 kr) varav räkenskapsårets resultat (2017-09-01 - 2017-11-30) utgjorde -1 175 475 kr (-899 140 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

SeaTwirl beviljas patent för lösning som optimerar rotationshastighet

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har beviljats ett patent i USA för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: