Klementina Österberg vald till ny ordförande i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll igår den 8 april 2020 extra bolagsstämma i Göteborg, varefter den nyvalda styrelsen har konstituerat sig. Som planerat valde styrelsen Klementina Österberg till ny styrelseordförande. Peter Laurits kvarstår som vice ordförande.

Styrelsen för SeaTwirl AB (publ) meddelar härmed att Klementina Österberg har valts till ordförande efter att Jens Tommerup har engagerats operativt och lämnat styrelsen.

- "Jag tackar våra aktieägare och alla i styrelsen för förtroendet att vara ordförande för SeaTwirl i denna spännande fas och jag ser fram emot att ta vid där tidigare ordförandena Jens Tommerup och Roger Cederberg grundat. Då GU Ventures var bland de första dedikerade investerarna i SeaTwirl i 2012, har jag redan haft ett långt förflutet med bolaget och känner det väl. Vi har mycket på gång i SeaTwirl, allt ifrån expansiv teknikutveckling, stärkt kommunikation, växande organisation och en kapitalanskaffning framför oss. Det är jättekul att köra igång nu tillsammans med alla i styrelsen, teamet och rådgivarna", säger Klementina Österberg, som är tillika VD för GU Ventures och aktieägare i SeaTwirl.

Peter Laurits kvarstår som vice ordförande och styrelsen består av ledamöterna Charlotte Bergqvist, Dan Friberg och Pontus Ryd. Suppleant är Knut Claesson, SeaTwirls enskilt största aktieägare.

- "Det är med stor glädje och framtidstro som jag välkomnar Klementina till ny ordförande. I den fas som SeaTwirl nu befinner sig kommer Klementina med sin gedigna kompetens, erfarenhet och otroliga energi att leda styrelsen och företaget till nästa nivå. Jag ser det själv som en stor förmån att få möjlighet och förtroendet att fortsätta jobba med ett sådant innovativt och starkt koncept och kunna erbjuda världen bättre och effektivare energi. Vi alla i styrelsen brinner för detta och med det växande och starka SeaTwirl teamet på plats blir det ett nöje att ta SeaTwirls produkter till världsmarknaden", säger Peter Laurits.

SeaTwirl utvecklar framtidens flytande vindkraftverk i enkel och robust konstruktion som i varje led, från installation till underhåll, sänker kostnaderna. Bolaget har under de senaste åren gått från prototyper till att utveckla en version om 1MW, S2. Nu är SeaTwirl i en expansionsfas med fokus på marknad och uppskalningen av vindkraftverket. Bolagets styrelse planerar att gradvis utveckla hela organisationen genom att ta in nya nyckelpersoner med relevanta kompetenser, som speglar bolagets expansionsbehov och mognadsgrad.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD
Telefon: +46 76 938 5051
E-post: peter.schou@seatwirl.com

Klementina Österberg, styrelseordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: klementina@ventures.gu.se

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

SeaTwirl får patent i USA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått ett amerikanskt patent på en vattenbaserad nödbroms. Patentet följer ett preliminärt besked som erhölls i februari.


SeaTwirl förstärker organisationen

Vindkraftsbolaget SeaTwirl förstärker organisationen genom att anställa Mats Hult som ny ekonomichef (CFO) och befordra Jonas Boström till ny teknisk chef (CTO).
Båda började sina nya tjänster den 18 maj.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2020 kl. 14:00 i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45.


SeaTwirls nya ledning och styrelse ser över verksamheten

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har beslutat om att se över verksamheten och under tiden ta upp ett närståendelån från huvudägaren Knut Claesson. Det ger Bolaget möjlighet att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senare i 2020. Det innebär att pilotkraftverket S2 beräknas ligga i havet år 2022.


SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det amerikanska patentverket. Beviljandet följer det positiva förhandsbesked som SeaTwirl meddelade om i januari 2020.


Information om utgivna teckningsoptioner i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har, baserat på extra bolagsstämmobeslut den 23 oktober 2019, utgivit sammanlagt 68 180 teckningsoptioner i incitamentsprogrammen. Dessa optioner är överlåtna till nyckelpersoner inom Bolaget, såsom ledande befattningshavare, andra anställda och rådgivare, samt styrelseledamot.


SeaTwirl beviljas tillväxtlån på 1 Mkr från Almi

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har beviljats tillväxtlån om 1 Mkr från ALMI Företagspartner Väst.


SeaTwirl har utsett Peter Laurits till ny VD

Vindkraftsbolaget SeaTwirls styrelse har utsett Peter Laurits, vice styrelseordförande, till ny VD, varmed han lämnar sin styrelsepost och sin roll som vice ordförande. Styrelsen tackar samtidigt interims-VDn Peter Schou för hans insatser under våren. Peter Laurits tillträder omgående.


SeaTwirl presenterar LCOE estimeringar

Vindkraftsbolaget SeaTwirl presenterar uppskattningar av LCOE (Levelized Cost of Electricy) för SeaTwirl S2, 1 MW-verket som är under utveckling, och val av testplats.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär