Jens Tommerup lämnar styrelsen i SeaTwirl och engageras operativt i bolagets nya rådgivande grupp

Vindkraftsbolaget SeaTwirls ordförande Jens Tommerup har engagerats operativt i bolaget och önskar lämna sin roll i styrelsen, för att kunna lägga mer tid på det operativa arbetet. Samtidigt bildas en rådgivande grupp, där Jens Tommerup och Roger Cederberg ingår initialt, och där planen är att engagera fler rådgivare framgent. Styrelsen meddelar även att tanken är att Klementina Österberg väljs som ordförande för styrelsen.

SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("Bolaget"), meddelar att styrelsens ordförande, Jens Tommerup, har engagerats operativt i bolagets affärs- och teknikutveckling, varmed han önskar lämna sin styrelsepost. Jens kommer att avtackas som ordförande imorgon vid den extra bolagsstämman.

Anledningen till att Jens kommer att fortsätta sitt arbete för SeaTwirl i en mer operativ roll är hans önskan att ägna sig mer åt att utveckla företaget och dess relationer med viktiga samarbetspartners. Därmed får han en möjlighet att lägga mer tid på det, än vad som har varit möjligt som ordförande med många formaliauppgifter.

- Det bästa sättet för mig att bidra till bolagets utveckling är i en mer operativ roll där jag kan ägna mig helhjärtat åt strategi- och affärsutveckling. I ordföranderollen gick för mycket av min tid åt till formalia, säger Jens Tommerup.

Formering av en rådgivande grupp

Styrelsen har inrättat en rådgivande grupp, som rapporterar till styrelsen. Den rådgivande gruppen ska bistå ledning och styrelse med särskilda uppgifter. Medlemmarna från rådgivande gruppen bör inneha särskild kunskap som behövs för att säkerställa SeaTwirls framgångar och vid behov kunna avsätta betydande arbetstid till specifika uppgifter.

Samtidigt som Jens görs mer tillgänglig i bolagets operativa arbete har styrelsen även engagerat Roger Cederberg, som var Jens företrädare som ordförande, på ett liknande sätt.

Rådgivande gruppen kommer därför till att börja med bestå av Jens Tommerup och Roger Cederberg, båda tidigare styrelseordföranden i SeaTwirl. De har god insikt i företaget och står för kontinuitet. Båda två har möjlighet att lägga tid på att bidra operativt till bolagets utveckling och framgång. Båda har även uttryckt en önskan om att delta i bolagets optionsprogram, om så blir möjligt framgent.

- Jag sa när jag lämnade ordförandeposten att SeaTwirl är ett av världens mest spännande bolag inom förnyelsebar energi. Det håller jag fast vid och jag ser fram emot att fortsätta bidra till bolagets utveckling, säger Roger Cederberg.

Styrelsens plan är att engagera fler rådgivare framgent och ett arbete med att identifiera relevanta nyckelpersoner pågår.

För att stärka styrelsen föreslås samtidigt inval av aktieägaren GU Ventures vd och Årets finansprofil Klementina Österberg, samt entreprenören Dan Friberg vid den extra bolagsstämman på onsdagen den 8 april. Det föreslås även att huvudägaren Knut Claesson väljs in som suppleant. För mer information, se separat pressmeddelande.

Styrelsen planerar därefter att utse Klementina Österberg som ordförande i Jens ställe, medan vice ordföranden Peter Laurits kvarstår som vice. Skälet till styrelsens tänkta val är Klementinas erfarenheter av såväl ordföranderoller, som noterade bolag och dess kapitalanskaffningsprocesser.

VD Peter Schou kommenterar:

- Det är roligt att Jens övergår till att jobba operativt tillsammans med oss i teamet och även ingår tillsammans med Roger i den rådgivande gruppen, som bildats. Vi uppskattar att få mer av deras värdefulla tid, kompetens och kontaktnät, samtidigt som jag också ser fram emot att arbeta med vår nya styrelse och Klementina som styrelseordförande. Både Jens och jag har ett omfattande kontaktnät med alltifrån leverantörer till operatörer i Asien, vilket är viktigt för byggandet av bolaget, medan vi behöver den kompetens som styrelsen besitter för styrelse- och strategiarbetet.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD
Telefon: +46 76 938 5051
E-post: peter.schou@seatwirl.com

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 19.30.

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Information med anledning av att SeaTwirl placerats på observationslistan

Vindkraftsbolaget SeaTwirl blev av Nasdaq placerat på observationslistan vid kl 16.20 på fredagen. Styrelsen för SeaTwirl vill med anledning av detta delge väsentlig information.Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 12 juni 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


SeaTwirl får patent i USA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått ett amerikanskt patent på en vattenbaserad nödbroms. Patentet följer ett preliminärt besked som erhölls i februari.


SeaTwirl förstärker organisationen

Vindkraftsbolaget SeaTwirl förstärker organisationen genom att anställa Mats Hult som ny ekonomichef (CFO) och befordra Jonas Boström till ny teknisk chef (CTO).
Båda började sina nya tjänster den 18 maj.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2020 kl. 14:00 i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45.


SeaTwirls nya ledning och styrelse ser över verksamheten

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har beslutat om att se över verksamheten och under tiden ta upp ett närståendelån från huvudägaren Knut Claesson. Det ger Bolaget möjlighet att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senare i 2020. Det innebär att pilotkraftverket S2 beräknas ligga i havet år 2022.


SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det amerikanska patentverket. Beviljandet följer det positiva förhandsbesked som SeaTwirl meddelade om i januari 2020.


Information om utgivna teckningsoptioner i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har, baserat på extra bolagsstämmobeslut den 23 oktober 2019, utgivit sammanlagt 68 180 teckningsoptioner i incitamentsprogrammen. Dessa optioner är överlåtna till nyckelpersoner inom Bolaget, såsom ledande befattningshavare, andra anställda och rådgivare, samt styrelseledamot.


SeaTwirl beviljas tillväxtlån på 1 Mkr från Almi

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har beviljats tillväxtlån om 1 Mkr från ALMI Företagspartner Väst.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted