SeaTwirl inleder samarbete med Siemens

SeaTwirl och Siemens har inlett ett samarbete som tar SeaTwirl närmare målet att bli en ledande aktör inom flytande vindkraft. Parterna ser framför sig ett långsiktigt samarbete med fokus på de tekniska delarna i ett flytande vindkraftverk.


SeaTwirl delårsrapport för perioden december-februari

Väsentliga händelser under perioden (2017-12-01 - 2018-02-28)

 • Beviljades ett amerikanskt patent för en lösning som optimerar rotationshastighet
 • Förberedelser för en kommersiell fas genom förstärkning på marknads- och säljsidan med en affärsutvecklare
 • Årsstämma i Göteborg där Charlotte Bergqvist, en tungviktare i energibranschen, valdes in i styrelsen

SeaTwirl söker ny finanschef

SeaTwirl söker ny finanschef då nuvarande finanschef Andreas Blom har beslutat sig för att gå vidare till nya utmaningar. Processen att rekrytera en ersättare har inletts.


Ny styrelseledamot i SeaTwirl

Charlotte Bergqvist valdes in som ny ledamot i SeaTwirls styrelse på årsstämman som hölls den 26 februari. Katarina Frotjold lämnade samtidigt styrelsen.Kallelse till årsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 februari 2018, kl. 15.00 i Gula salongen, våning 1 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg. 


SeaTwirl delårsrapport

Väsentliga händelser under perioden (2017-09-01 - 2017-11-30)

 • Beviljades 500 000 kr i bidrag av Vinnova 
 • Beviljats patent i Europa för en konstruktion av turbinen som kan stå emot hårda vindar 
 • Startat ett norskt dotterbolag 
 • Deltagit på Stora Aktiedagen i Stockholm

Väsentliga händelser efter perioden (2017-12-01 -)

 • Ytterligare två personer har anställts, varav en för affärsutveckling 
 • Beviljats ett amerikanskt patent för lösning som optimerar rotationshastighet

Finansiell utveckling under perioden (2017-09-01 - 2017-11-30)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 172 182 kr (-892 293 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader. 
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 12 049 675 kr (9 863 665), därtill kommer kostnader för patent om 729 619 kr (597 699 kr). 
 • Periodens kassaflöde uppgår till -1 529 751 kr (-703 204 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 517 350 kr (319 037 kr). 
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 27 545 628 kr (9 078 169 kr) varav räkenskapsårets resultat (2017-09-01 - 2017-11-30) utgjorde -1 175 475 kr (-899 140 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

SeaTwirl beviljas patent för lösning som optimerar rotationshastighet

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har beviljats ett patent i USA för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket.SeaTwirl börjar bygga en marknadsorganisation

SeaTwirl förbereder för en kommersiell fas och stärker därför marknads- och säljsidan genom att rekrytera en affärsutvecklare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär