SeaTwirl presenterar LCOE estimeringar

Vindkraftsbolaget SeaTwirl presenterar uppskattningar av LCOE (Levelized Cost of Electricy) för SeaTwirl S2, 1 MW-verket som är under utveckling, och val av testplats.Klementina Österberg vald till ny ordförande i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll igår den 8 april 2020 extra bolagsstämma i Göteborg, varefter den nyvalda styrelsen har konstituerat sig. Som planerat valde styrelsen Klementina Österberg till ny styrelseordförande. Peter Laurits kvarstår som vice ordförande.


Kommuniké från extrastämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll idag den 8 april 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


Jens Tommerup lämnar styrelsen i SeaTwirl och engageras operativt i bolagets nya rådgivande grupp

Vindkraftsbolaget SeaTwirls ordförande Jens Tommerup har engagerats operativt i bolaget och önskar lämna sin roll i styrelsen, för att kunna lägga mer tid på det operativa arbetet. Samtidigt bildas en rådgivande grupp, där Jens Tommerup och Roger Cederberg ingår initialt, och där planen är att engagera fler rådgivare framgent. Styrelsen meddelar även att tanken är att Klementina Österberg väljs som ordförande för styrelsen.


Styrelseförändringar i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl föreslås genomföra förändringar i styrelsen i samband med den extra bolagsstämman på onsdag 8 april 2020. Två nya ledamöter, finansprofilen Klementina Österberg och entreprenören Dan Friberg, föreslås för inval i styrelsen tillsammans med en suppleant, huvudägaren Knut Claesson.


SeaTwirl och Crest Consultants AB i Brasilien-samarbete

Vindkraftsbolaget SeaTwirl ska tillsammans med ingenjörsbolaget Crest Consultants AB bearbeta den brasilianska marknaden.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 april 2020 kl. 14:00 i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1, 411 26 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45. Stämman förväntas pågå i ca en timme. Med anledning av rådande omständigheter önskar vi att alla vidtar försiktighetsåtgärder för att inte bidra till ökad smittorisk. Mer information finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.


Årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

SeaTwirl AB (publ) höll årsstämma i Göteborg den 28 februari 2020. De beslut av väsentlig betydelse som årsstämman fattade beskrivs nedan. Med undantag för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande som inte godkändes, överensstämmer besluten med de förslag som fanns intagna i kallelsen.


EPO avser bevilja SeaTwirl patent för en vattenbaserad nödbroms

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har fått besked om att det europeiska patentverket (EPO) avser bevilja ett patent för en vattenbaserad nödbroms.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted