Årsredovisning 2017

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på SDS hemsida www.sds.seamless.se.

Inom SDS är hållbarhet en viktig målsättning. SDS årsredovisning för 2017 distribueras därför endast till de aktieägare och andra intressenter som begär informationen. Kontakta oss på sds.info@seamless.se om Du vill erhålla den via posten.

Stockholm den 3 april 2018

För ytterligare information, kontakta:
Lars Kevsjö, CFO
lars.kevsjo@seamless.se

Seamless Distribution Systems AB (publ)

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS) SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Interim report Q3 2019


SDS delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interim report Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Year-end report 2018


Delårsrapport Q3 2018Delårsrapport Q2 2018Delårsrapport Q1 2018Årsredovisning 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär