Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

april - juni
· Nettoomsättningen uppgick till 70,9 (54,6) MSEK, en ökning med 30,0% jämfört med samma period föregående år.
· EBITDA-resultatet uppgick till 13,9 (3,3) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 19,6% (6,1%).
· Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (-1,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,62 (-0,13) SEK.
· Totalt kassaflöde uppgick till 0,6 (-2,8) MSEK.

januari - juni
· Nettoomsättningen uppgick till 156,2 (105,7) MSEK, en ökning med 47,8% jämfört med samma period föregående år.
· EBITDA-resultatet uppgick till 26,8 (9,5) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 17,2% (9,0%).
· Resultat efter skatt uppgick till 8,5 (1,5) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 1,05 (0,19) SEK.
· Totalt kassaflöde uppgick till -1,5 (-2,3) MSEK.

VD-kommentar

"SDS fortsätter att prestera väl även under årets andra kvartal trots en starkt förändrad omvärld. Jämfört med motsvarande halvår förra året har omsättningen ökat med 48% till 156,2 MSEK och EBIT med 255% till 13,1 MSEK. Orderläget ser fortsatt ljust ut, även om det varierar mellan kvartalen. Under andra kvartalet nådde orderläget inte upp till förväntningarna, men tredje kvartalet har startat med ett strategiskt viktigt avtal med den ledande mobiloperatören i Nigeria. Avtalet omfattar vår tjänst för Mikrokredit till återförsäljare vilket både ökar återkommande intäkter och vårt tjänsteerbjudande. Vi har en ökande digital marknadsnärvaro och bredare kundbearbetning vilket ger tillförsikt framåt. Jag ser fram med förväntan på ett andra halvår med ytterligare nykundsförsäljning som komplement till den befintliga kundbasen.

Vi har under den långdragna COVID-19 pandemin fortsatt att arbeta hemifrån i de flesta regioner, vilket inte påverkat oss negativt. Vi har snarare sett att produktiviteten har ökat. SDS är ett virtuellt företag vilket är en av våra styrkor inte minst i denna tid. Dock har vi sett utmaningar i att arbeta på distans hos några av våra kunder vilket har lett till vissa förseningar vid integration och produktionssättning. Detta har påverkat kassaflödet i viss mån men vi arbetar hela tiden nära våra kunder för att stötta och leverera i planerat tempo. Glädjande är den högre tillgängligheten av våra mer seniora kontakter hos nya och befintliga kunder vilket i många fall haft mycket positiv effekt på dialog som syftar till ökad försäljning.

I vårt arbete med att realisera synergierna från förvärvet av eServeGlobal, så har alla de tre största kunderna beslutat sig för att migrera till SDS ERS 360-plattform. Den fortsatta omstruktureringen av förvärvet har påverkats av pandemin och vi har en försening på cirka två månader. Trots detta har vi kunnat se en fortsatt ökad kundtillfredsställelse i kundbasen. I början av april lanserade vi vår nya digitala marknadsplattform, där vi i detalj kan följa kontakter som visar intresse för SDS och vårt erbjudande. I samband med detta har vi även markant ökat vår kommunikation på sociala nätverk. I början av juni genomförde vi vårt första webbinar där vi fick fantastiskt stort intresse med över 90 anmälda deltagare. Det är god timing att ha marknadsföringen digitaliserad och jag ser mängder av potentiella kunder som automatiserat bearbetas och kvalificeras innan de tas om hand av någon från vårt säljteam.

Vår redan breda högteknolgiska produktportfölj har fortsatt att utvecklas och är nu komplett för att hantera den indirekta kanalen hos mobiloperatörer och distributörer i en molnbaserad miljö. Särskilt intressant är bolagets nya produkter för digitalisering av försäljning och distribution av fysiska produkter, vilka rönt stort intresse hos såväl befintliga som nya kunder. Vi har nu ett erbjudande som täcker kringförsäljning och konsumenternas köpbeteende hos mobiloperatörer och genom vår nya analyticsplattform kan vi leverera insikter i köpmönster vilket ger ett ökat mervärde och möjlighet att agera utfirån rätt information. Vi ser idag att vi är ensamma på marknaden att besitta denna position och det lovar gott för vår fortsatta organiska tillväxt inte bara i utvecklingsmarknaderna utan även i mer avancerade och mogna marknader.

Det är synnerligen tillfredställande att vi under detta första halvår har stärkt vårt egenkapital, minskat vår skuld och kapitalkostnad. Vi har under första halvåret arbetat med vår kapitalisering och dels gjort en kvittningsemission på 19 MSEK i brygglån som upptogs i samband med förvärvet av eServeGlobal. Vi har dessutom förlängt ett rörelsekapitallån på 9,2 MSEK från juli ett år framåt till en lägre ränta samt upptagit ett lån på strax under 5 procent ränta från Almi på 7 MSEK uppbackat av ett lån på 3 MSEK från privata investerare, däribland jag själv och styrelseordföranden.

Det är med tillfredställelse jag under kvartalet kunnat berätta om SDS för en bredare publik i och med att jag inbjudits till investerarpresentationer hos Erik Penser Bank och Pressträff Direkt vilka både direktsänts på webben och blivit tillgängliga för visning även i efterhand.

SDS har påverkats av coronapandemin men bedömningen är att påverkan är, och kommer att vara, marginell. Bolagets medarbetare kan fullgöra sitt arbete till fullo hemifrån samt alla installationer kan ske på distans. Den tillväxtstrategi som fastställdes på hösten 2019 kvarstår och fortsätter att exekveras i alla delar. SDS har en lång och stabil uppgång bakom sig och en tydlig tillväxtstrategi som borde intressera flera investerare framöver."

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen har nu kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.seSDS tecknar ett återförsäljaravtal om mikrokredittjänster med Nigerias ledande mobiloperatör

SDS har tecknat ett återförsäljaravtal avseende mikrokrediter med Nigerias ledande mobiloperatör. Avtalet innebär bland annat att SDS tar en kreditavgift som delas med operatören. Tjänsten är den första av sitt slag i Nigeria, som är Afrikas största marknad, och förväntas bidra positivt till SDS:s återkommande intäkter från tredje kvartalet i år.


SDS signs a reseller micro credit services agreement with the leading operator in Nigeria

SDS has signed a microcredit reseller agreement with Nigeria's leading mobile operator. The agreement means, among other things, that SDS does a revenue share of credit fees with the operator. The service is the first of its kind in Nigeria, which is Africa's largest market, and is expected to make a positive contribution to SDS's recurring revenues from the third quarter of this year.


SDS erhåller nya ordrar till ett värde av 2,1 MSEK

SDS har fått nya ordrar, till ett sammanlagt värde av 2,1 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten samt från den ledande mobiloperatören i Djibouti. Ordrarna avser mjukvarufunktioner som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen. Leveransen kan utföras av SDS på distans.


SDS receives new orders worth SEK 2.1 million

SDS has received two new orders, totaling SEK 2.1 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in Ivory Coast and from the leading mobile operator in Djibouti. The orders are for software features that increase the capacity of the existing operational critical platforms. Delivery can be carried out by SDS remotely.SDS erhåller nya order till ett värde av 1,3 MSEK

SDS har fått två order, till ett sammanlagt värde av 1,3 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Bahamas. Ordrarna avser mjukvarufunktioner som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen. Leveransen kan utföras av SDS på distans.


SDS receives new orders worth SEK 1.3 million

SDS has received two orders, for a total value of SEK 1.3 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in the Bahamas. The orders are for software features that add new capacity to the existing operational critical platform. Delivery can be carried out by SDS remotely.SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av delårsrapport

SDS kallar till en livesänd pressträff onsdag 22 april klockan 16.00. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson gå igenom bolagets delårsrapport för årets första kvartal, samt berätta om bolagets utveckling framåt.
SDS erhåller beställningar från tre av sina befintliga kunder till ett värde av 6 MSEK

SDS har mottagit tre beställningar, till ett sammanlagt värde av ca 6 MSEK, från befintliga kunder, som är två av de ledande mobiloperatörerna i Mellanöstern samt den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland). Kunderna har beställt förbättringar av olika delar av SDS produkterbjudande.


SDS receives orders from three existing customers worth SEK 6 million

SDS has received three new orders, with a total value of approximately SEK 6 million, from existing customers. Two of these customers are leading mobile operators in the Middle East and the third is the leading operator in Eswatini (formerly Swaziland). These customers have ordered various upgrades for their existing SDS platforms.


Seamless Distribution Systems (SDS) erhåller en ny order på 2,5 miljoner SEK från en mobiloperatör på den största marknaden i Mellanöstern

Ordern, som uppgår till 2,5 miljoner SEK, erhölls från en kund till eServGlobal, som förvärvades av SDS i juli förra året, och är ett tillägg till den order som mottogs i oktober förra året.


Seamless Distribution Systems (SDS) has received a new order of 2.5 million SEK from a mobile operator in the largest market in the Middle East.

The order, valued at 2.5 million SEK, was received from a customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July last year, and is an addition to the order that was received in October last year.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted