Ny CFO

Anna Eskhult kommer att från den 13 augusti att ta rollen som t.f CFO i Saxlund Group AB.

Anna har arbetat i bolaget under en tid, men kommer från och med idag gå in i rollen som CFO. Anna fortsätter parallellt sitt uppdrag som CFO i Trention AB (publ.)

Alexander Leppänen, tidigare tf CFO, fortsätter att utveckla bolaget i sin roll som styrelseledamot.

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Nerladdningsbara filer

Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") samt en riktad nyemission av Units till garanter i företrädesemissionen. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 85,2 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas företrädesemissionen av emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.


Huvudägare i Saxlund Group AB ökar sitt ägande

Saxlund Group ABs huvudägare Mats Gabrielsson har ökat sitt ägande med 5 000 000 aktier i bolaget via sina intressebolag. Det motsvarar cirka 1,5% av bolaget.


Delårsrapport Januari - juni 2020

  • Saxlund har ökat orderboken med ett värde över 100 MSEK sedan Corona-pandemins utbrott
  • Saxlund har säkerställt finansiering om totalt 105 MSEK
  • Fortsatta resultatbättringar jämfört med föregående år

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, Stockholm.


Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 12,5 MSEK (1,2 MEUR)

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International GmbH, har den 24 augusti skrivit kontrakt på ca 12,5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av Saxlunds egenutvecklade pumpar för slamhantering med tillhörande servicekontrakt. Projektet är en ny förbränningsanläggning för avloppsslam vars huvudsyfte är att återvinna fosfor.


Saxlund Group säkerställer en finansiering på 105 MSEK

Saxlund Group AB (publ) har träffat ett finansieringsavtal med sin största ägare Gabrielsson Invest AB och med Trention AB (publ) om att genomföra en kapitalisering av Saxlund Group AB (publ) för att säkerställa den kraftiga tillväxten som förväntas.


Ny CFO

Anna Eskhult kommer att från den 13 augusti att ta rollen som t.f CFO i Saxlund Group AB.


Dotterbolag i England skriver kontrakt till värde av ca 5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, har den 16 juli skrivit kontrakt på ca 5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av tre stycken av Saxlunds egenutvecklade stångmatningsgolv.


Dotterbolag i Tyskland och England skriver kontrakt till sammanlagt värde av ca 8,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh och Saxlund International Ltd, har den 1 juli skrivit två separata kontrakt på sammanlagt 8,5 MSEK. Leveranserna består av materialhanteringsutrustning samt uppgradering av tidigare levererad utrustning.


Kontrakt med Ljungby Energi signerat

Saxlund International Holding AB, har den 16 juni signerat kontrakt med Ljungby Energi AB för uppförande av en fjärrvärmeanläggning för biobränsle. Kontraktssumman är på ca 35 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted