Dotterbolag i Tyskland och England skriver kontrakt till sammanlagt värde av ca 8,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh och Saxlund International Ltd, har den 1 juli skrivit två separata kontrakt på sammanlagt 8,5 MSEK. Leveranserna består av materialhanteringsutrustning samt uppgradering av tidigare levererad utrustning.

Saxlund kommer leverera ett materialhanteringssystem som till större delen består av vårt egenutvecklade system för utmatning från silos.

-Saxlund är stolta att återigen säkra order under rådande situation. Vi har under tiden för pandemins utbrott tecknat kontrakt för ca 73 MSEK. Det visar att de branscher som vi jobbar mot fortsatt gör investeringar och vi ser ljust på framtiden beträffande orderingången. Saxlund har ett brett erbjudande och arbetar mot ett antal branscher vilket gör att vi har ett bra utgångsläge under rådande läge, säger Stefan Wallerman, VD Saxlund Group AB.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl 15:45 (CET).

Nerladdningsbara filer

Ny CFO

Anna Eskhult kommer att från den 13 augusti att ta rollen som t.f CFO i Saxlund Group AB.


Dotterbolag i England skriver kontrakt till värde av ca 5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, har den 16 juli skrivit kontrakt på ca 5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av tre stycken av Saxlunds egenutvecklade stångmatningsgolv.


Dotterbolag i Tyskland och England skriver kontrakt till sammanlagt värde av ca 8,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh och Saxlund International Ltd, har den 1 juli skrivit två separata kontrakt på sammanlagt 8,5 MSEK. Leveranserna består av materialhanteringsutrustning samt uppgradering av tidigare levererad utrustning.


Kontrakt med Ljungby Energi signerat

Saxlund International Holding AB, har den 16 juni signerat kontrakt med Ljungby Energi AB för uppförande av en fjärrvärmeanläggning för biobränsle. Kontraktssumman är på ca 35 MSEK.


Kammarrätten ger inte prövningstillstånd gällande tilldelningsbeslut utfärdat av Ljungby Energi

Saxlund International Holding AB, har den 8 juni fått ta del av Kammarrättens dom där AKJ Energiteknik sökt prövningstillstånd. Kammarrätten nekar AKJ Energiteknik prövningstillstånd och Ljungby Energis tilldelningsbeslut till Saxlund står fast.


Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.


Förslag till utökad styrelse

Det har inkommit ett förslag till Saxlund Group AB, efter att kallelse till årsstämma offentliggjort, om att Mats Gabrielsson ska väljas in som styrelseledamot i bolaget vid ordinarie årsstämma den 4 juni. Förslaget kommer från B.O. Intressenter AB, som representerar ca 18% av rösterna i bolaget och är ett helägt dotterbolag till Gabrielsson Invest AB (GIAB).


Kammarrätten förlägger Ljungby Energi med avtalsspärr

AKJ Energiteknik AB söker prövningstillstånd för att få överpröva Förvaltningsrättens dom, till Kammarrätten, där Saxlund International Holding AB erhållit tilldelningsbeslut. Ljungby Energi är förlagda att inte teckna kontrakt i upphandlingen.


Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se.


Delårsrapport Januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

Nettoomsättning uppgick till 49 692 (35 039) KSEK

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -958 (-3 093) KSEK

Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 136 (-3 642) KSEK

Resultat efter skatt uppgick till -3 694 (-4 621) KSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK före och efter utspädning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted