Världsunikt produktsamarbete

SARSYS-ASFT AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med Omniklima AB angående ny teknik gällande mätning av kontamination av start- och landningsbanor. Tekniken är framtagen i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och har resulterat i helt ny teknologi för ökad vintertrafiksäkerhet. Samarbetsavtalet innebär att SARSYS-ASFT har global ensamrätt till tekniken för flygplatser.

Med nytt regelverk för flygplatser där fokus läggs på mätning av kontamination i kombination med friktionsmätning ställs helt nya krav på leverantörer av mätutrustningen.   

Med vår och Omniklimas gemensamma teknik och erfarenhet kommer vi gemensamt att utveckla framtidens banrapporteringssystem. MIDAS kommer att vara den centrala delen i det nya systemet.

Med nya typer av sensorer kommer SARSYS-ASFT: s nya banrapporteringssystem bli tekniskt ledande på marknaden och ge en mer komplett bild av statusen på ytan jämfört med dagens system.

Systemet är skalbart och de första integrationerna kommer vara klara att testas under kommande vintersäsong. Utvalda kunder kommer kunna beställa systemet under Q1, 2020 för leverans Q2 2020.

SARSYS-ASFT planerar att lansera systemet brett för marknaden på mässor under nästa år. För den viktiga Nordamerikanska marknaden sker introduktionen på Snow Symposium, Buffalo NY, april 2020.   

"Idag är vi mycket stolta och glada att kunna presentera detta samarbete, som ger oss framtidens banrapporteringssystem. Med den nya tekniken uppfyller vi som enda helhetsleverantör de nya myndighetskraven. Systemet är konstruerat så att eftermontering kan ske på alla våra befintliga friktionsmätare. Bara dessa över 1000 enheter är en enorm marknadspotential för oss. Till det kommer sen all nyförsäljning. I kombination med MIDAS och våra väderprogram blir vi en mycket betydande global marknadsaktör".

Köpingebro den 24 juli 2019
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 juli 2019 kl 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Två nya orders till Japan

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två nya orders till ett värde om cirka 2,6 Mkr från Kansai International Airport, Osaka, Japan och Chubu International Airport, Tokoname, Japan.

  1. Ordern till Kansai International omfattar 1 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT V90). Leverans kommer att ske under Q3, 2020.
  2. Ordern till Chubu International omfattar 1 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT V90). Leverans kommer att ske under Q3, 2020.


Stor order från Norska Flygvapnet

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ramorder till ett värde om cirka 22,1 MSEK från Norska Flygvapnet.


Nya orders och viktiga styrelsebeslut

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 2,0 Mkr från Indianapolis International Airport, Indiana, USA och vägoperatören Hi-Lite LLC, New York, USA.


Formella förhandlingar avslutade

SARSYS-ASFT AB (publ) har i enlighet med presenterad avsiktsförklaring (LOI) genomfört en omfattande juridisk och finansiell företagsbesiktning (Due Diligence) av CNS Systems med dotterbolag. Med dessa två rapporter som grund har förhandlingar genomförts. Parterna har den 15 december inte nått fram till ett slutgiltigt förvärvsavtal i enlighet med de villkor, som stipulerats i den gemensamt signerade avsiktsförklaringen (LOI), varför de formella förhandlingarna nu är avslutade.


Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ny order till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Rizhao Shanzihe Airport, Donggang Kina.


Två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 1,4 Mkr från Heathrow Airport, London, UK och Xingyi Airport, Qianxinan, Kina.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 har lördagen den 30 november genomfört extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.


Två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 Mkr från Rovaty Aviation, Lagos Nigeria och Arab Center for Engineering Studies (ACES HQ) Amman Jordanien.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär