Tredje exportordern till Kina under 2017

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om nästan 1 000 000 kr från Hong Kong International Airport.

Ordern omfattar 1 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT). Detta är första exportordern av Friction Tester inbyggd i nya Volvo V90. Leverans kommer att ske under november 2017.

"Vi är mycket glada för att ännu en gång få en exportorder från Kina. Produktionen går för fullt och vår orderstock är större än någonsin i bolagets historia".

SARSYS samlade orderstock uppgår därmed per dagens datum till ett försäljningsvärde om lägst 32,6 MSEK och inklusive optioner som högst till 35,2 Mkr.

Trelleborg den 14 augusti 2017

Mikael Ehrman
VD

Sarsys kommer att delta i Aktiespararnas Event, Aktiedagen i Malmö den 27 september, Aktiekvällen i Lund. 16 november och Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 november. Information om SARSYS finns att läsa på bolagets hemsida, www.sarsys.se och information om eventen kommer att publiceras allt efter hand.

För mer information kontakta Mikael Ehrman, VD på telefon +46 70 845 5182 alternativt e-post me@sarsys.se eller Stefan Nordström, styrelsens ordförande telefon +46 70 560 44 50 alternativt info@sarsys.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september kl 08:30.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se och www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se

Nerladdningsbara filer

Nya namnet SARSYS-ASFT AB är nu registrerat

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har på årsstämman den 28 april 2018 beslutat om att ändra firma till SARSYS-ASFT AB (publ) och nytt säte till Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro. Beslutet har kommunicerats i tidigare pressmeddelande. Nu har bolagsverket registrerat ändringarna.


Order till Sudan

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1,3 Mkr från Aldar Contracting, Khartoum, Sudan.


Ny order till Italien

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har via dotterbolaget ASFT Industries erhållit en order om cirka 1,0 Mkr från Venedig Marco Polo Flygplatsen, Italien.


Ny order till Kina

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har via dotterbolaget ASFT Industries erhållit en order om cirka 1,1 Mkr från Mianyang Airport, Kina.


Beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har som tidigare meddelats hållit årsstämma. Årsstämman beslutade att lämna vinstutdelning om 5 öre per aktie. Vidare beslutades att ge styrelsen bemyndigade att besluta om tidpunkt för utdelning.


Kommuniké från årsstämma den 28 april

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har hållit årsstämma i Trelleborg lördagen den 28 april 2018.


Tidigare VD begär eget utträde

Tidigare verkställande direktören Mikael Ehrman har idag på egen begäran lämnat sin plats i styrelserna för Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) och dotterbolaget Tradewind Aero.


Order till Indien

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1,4 Mkr från Cochin International Airport Ltd, Kerala, Indien.Order till Ungern

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 0,6 Mkr från Ungerska försvarsmakten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: