Tredje exportordern till Kina under 2017

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om nästan 1 000 000 kr från Hong Kong International Airport.

Ordern omfattar 1 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT). Detta är första exportordern av Friction Tester inbyggd i nya Volvo V90. Leverans kommer att ske under november 2017.

"Vi är mycket glada för att ännu en gång få en exportorder från Kina. Produktionen går för fullt och vår orderstock är större än någonsin i bolagets historia".

SARSYS samlade orderstock uppgår därmed per dagens datum till ett försäljningsvärde om lägst 32,6 MSEK och inklusive optioner som högst till 35,2 Mkr.

Trelleborg den 14 augusti 2017

Mikael Ehrman
VD

Sarsys kommer att delta i Aktiespararnas Event, Aktiedagen i Malmö den 27 september, Aktiekvällen i Lund. 16 november och Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 november. Information om SARSYS finns att läsa på bolagets hemsida, www.sarsys.se och information om eventen kommer att publiceras allt efter hand.

För mer information kontakta Mikael Ehrman, VD på telefon +46 70 845 5182 alternativt e-post me@sarsys.se eller Stefan Nordström, styrelsens ordförande telefon +46 70 560 44 50 alternativt info@sarsys.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september kl 08:30.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se och www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se

Nerladdningsbara filer

Tredje exportordern till Kina under 2017

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om nästan 1 000 000 kr från Hong Kong International Airport.


Periodrapport första halvåret, 1 januari - 30 juni 2017

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2017

  • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 13 731 000 kr (jämförelsematerial saknas för 2016),
  • Periodens resultat efter skatt 273 000 kr (jämförelsematerial saknas för 2016),
  • Resultat efter skatt per aktie 0,04 kr, (jämförelsematerial saknas för 2016),
  • Likvidamedel per den 30 juni uppgår till 1 008 000 kr,

SARSYS erhåller ännu en stor order

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om 6,8 MSEK från Aena S.A. Spanien.


SARSYS erhåller ordern från Korea Airport Corporation

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om 1,8 MSEK från Korea Airport Corporation.


SARSYS deltar på Småbolagsdagen den 12 juni 2017

Måndagen den 12 juni presenterar Christian Lienau Svensson, vVD i Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) den senaste utvecklingen i bolaget på Sheraton Hotel i Stockholm. Presentationen livesänds med start kl 12 00 och kan följas på www.smabolagsdagen.net


SARSYS erhåller ordern om 19,3 MSEK från Försvarets Materielverk (FMV)

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har slutgiltigt erhållit avtalet om totalt 19,3 MSEK från FMV. Sammantaget med optioner är värdet på ordern maximalt 21,9 MSEK, Detta kommunicerades även i pressmeddelande den 23 maj.


SARSYS erhåller tilldelningsbeslut om 19,3 MSEK från Försvarets Materielverk (FMV)

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit ett tilldelningsbeslut om totalt 19,3 MSEK. Sammantaget med tilldelningsbeslutets optioner är värdet på ordern maximalt 21,9 MSEK. Tilldelningsbeslutet innehåller en så kallad avtalsspärr som innebär att tilldelningen kan överklagas och därmed kan inte FMV teckna slutgiltigt avtal förrän tidigast den 2 juni 2017.


Viktig order till Airbus Operations i Tyskland

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1 200 000 kronor från flygplanstillverkaren Airbus Operations GmbH, Hamburg, Tyskland. 


Ännu en order till Kina!

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har i en upphandling erhållit en order om cirka 400 000 kronor, från den kinesiska flygplatsen Shihezi Airport.


Kommuniké från årsstämma den 25 april

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har per dagens datum genomfört ordinarie årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: