Tidigareläggande av Årsredovisningen

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) lämnade kalendarium för 2018/ 2019 den 12 mars. Tidpunkten för publicering av Årsredovisning och revisionsberättelse tidigareläggs och kommer att lämnas till den 6 april 2018.

Samtliga handlingar rörande årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Lastvägen 16, Trelleborg samt på Sarsys hemsida.

Trelleborg den 21 mars 2018

Mikael Ehrman
VD

För mer information kontakta VD Mikael Ehrman på telefon +46 (0) 70 845 51 82 alternativt e-mail me@sarsys.se eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Sarsys kommer under 2018 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiekväll i Helsingborg den 26 mars, Aktiedag i Stockholm den 2 maj, stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 08:30.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys.se, asft.se och www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se

Nerladdningsbara filer

Order till Indien

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1,4 Mkr från Cochin International Airport Ltd, Kerala, Indien.Order till Ungern

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 0,6 Mkr från Ungerska försvarsmakten.


Order till Island

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har genom dotterbolaget ASFT Industries erhållit en order om cirka 0,4 Mkr från Isavia, Reykjavik, Island.


Årsredovisning 2017


Order till Nigeria

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1,0 Mkr från Carlin Concept Industries, Abudja, Nigeria representant för Italienska Dulevo International.


Order till dotterbolaget ASFT Industries

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har via dotterbolaget ASFT Industries AB (ASFT) erhållit en order om cirka 1,0 Mkr från Letiste Brno AS, Czech Republik.


Kallelse till ÅrsstämmaKalendarium 2018/2019

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) lämnar härmed kalendarium för 2018/ 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: