SARSYS erhåller ordern från Korea Airport Corporation

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om 1,8 MSEK från Korea Airport Corporation.

Ordern omfattar 3 st. Sarsys Trailer Friction Tester (STFT). Leverans kommer att ske under Q4 2017.

"Det är fin order till Korea och ordern stärker SARSYS position på den asiatiska marknaden".

SARSYS samlade orderstock uppgår därmed per dagens datum till ett försäljningsvärde om lägst 28,8 MSEK.

Trelleborg den 16 juni 2017

Mikael Ehrman
VD

Mer information om SARSYS, www.sarsys.se

För mer information kontakta Mikael Ehrman, VD på telefon +46 70 845 5182 alternativt e- post me@sarsys.se eller Stefan Nordström, styrelsens ordförande telefon +46 70 560 44 50 alternativt info@sarsys.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni kl 08:58.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se och www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31 Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma lördagen den 3 mars 2018 klockan 11:30 i bolagets nya lokaler på Lastvägen 16, Trelleborg. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 februari 2018, dels senast den 28 februari 2018 anmäla sitt deltagande i stämman per brev: Sarsys, Box 31, 231 21 Trelleborg eller via e-post: bolagsstamma@sarsys.se


Avsiktsförklaring gällande förvärv av huvudkonkurrenten ASFT Industries AB

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys), Trelleborg har tecknat avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva huvudkonkurrenten ASFT Industries AB, Köpingebro (Ystad) org nr 556616-1971, (ASFT).


Årets fjärde order till Kina

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order på 2 enheter om cirka 1,4 Mkr från Tang Chun Airport och Si Mao Airport, Kina.


Order till USA

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 600 TKR från Minneapolis - St. Paul International Airport, USA. Viktig order från Iran

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 0,5 MSEK från Iranian Airport Company, Teheran, Iran.


Ännu en order till Bulgarien

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 0,5 MSEK från Fraport Twin Star Airport Management AD, Varna Bulgarien.


Två nya order

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1 MSEK från Tokyo International Airport, Japan. Dotterbolaget Tradewind Aero har erhållit en order om 0,3 MSEK till Arendal Lufthavn A/S, Norge.


Utökning av produktsortimentet

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) utvidgar sin produktportfölj genom att teckna ett återförsäljaravtal med Lundberg Hymas AB, Skellefteå. Lundberg Hymas tillverkar multimaskiner/redskapsmaskiner av väldigt hög kvalité. Exempel på maskiner som ingår i överenskommelsen är snöslungor, plogblad, sopmaskiner, gräsklippningsaggregat etc.


Tredje exportordern till Kina under 2017

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om nästan 1 000 000 kr från Hong Kong International Airport.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: