Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om drygt 2,7 Mkr från Jiangsu Province Airport Group, Kina.

Ordern omfattar 2st Sarsys Volvo V90 Friction Tester (SVFT). Leverans kommer att ske under Q4, 2019.          

"Vi fortsätter leverera mätsystem till Kina vilket vi är mycket glada för. Den Kinesiska marknaden är en stor marknad och är mycket betydelsefull för oss och våra agenter."

Köpingebro den 28 augusti 2019

Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se 

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com 


Senareläggning av årsstämma, årsredovisning och förslag om utdelning

SARSYS-ASFT AB (publ), organisations nr 556557-7854, listat på NGM Nordic SME, har tidigare kommunicerat preliminärt datum för årsstämma samt datum för publicering av den kompletta årsredovisningen. Vidare har styrelsen publicerat datum för när styrelsens förslag om utdelning ska publiceras.


Tre nya orders och beslut om fusion

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit tre nya orders till ett värde om cirka 2,6 Mkr från Proyecto Civil Integral S.A. DE C.V. Naucalpan de Juárez, Mexiko, JP Ceste Federacije BIH, Bosnien Hercegovina och Nederländernas marin.Bokslutskommuniké för SARSYS-ASFT AB (publ), org nr: 556557-7854, för år 2019

SARSYS-ASFT AB (publ), listat på Nordic SME, lämnar följande Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2019 och andra halvåret 1 juli - 31 december 2019.

VD:s kommentar till väsentliga händelser

Det är med stor glädje jag kan presentera 2019-års Bokslutskommuniké. Omsättningen är högre än någonsin i Bolagets historia och resultatet efter finansiella poster om 5,0 Mkr visar att vi nu vänt koncernens resultat från ett kraftigt minus 2018 till ett mycket gediget plus för 2019. Vi kommer givetvis att fortsätta att anstränga oss för att resultatet ska bli ännu bättre framöver och det känns mycket inspirerande att vi nu levererar ett positivt resultat.


Två nya orders till Japan

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två nya orders till ett värde om cirka 2,6 Mkr från Kansai International Airport, Osaka, Japan och Chubu International Airport, Tokoname, Japan.

  1. Ordern till Kansai International omfattar 1 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT V90). Leverans kommer att ske under Q3, 2020.
  2. Ordern till Chubu International omfattar 1 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT V90). Leverans kommer att ske under Q3, 2020.


Stor order från Norska Flygvapnet

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ramorder till ett värde om cirka 22,1 MSEK från Norska Flygvapnet.


Nya orders och viktiga styrelsebeslut

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 2,0 Mkr från Indianapolis International Airport, Indiana, USA och vägoperatören Hi-Lite LLC, New York, USA.


Formella förhandlingar avslutade

SARSYS-ASFT AB (publ) har i enlighet med presenterad avsiktsförklaring (LOI) genomfört en omfattande juridisk och finansiell företagsbesiktning (Due Diligence) av CNS Systems med dotterbolag. Med dessa två rapporter som grund har förhandlingar genomförts. Parterna har den 15 december inte nått fram till ett slutgiltigt förvärvsavtal i enlighet med de villkor, som stipulerats i den gemensamt signerade avsiktsförklaringen (LOI), varför de formella förhandlingarna nu är avslutade.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär