Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2015 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 april 2015 klockan kl.17.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm


Bokslutskommuniké 2014

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för perioden (26 augusti 2014 - 31 december 2014)

· Hyresintäkterna uppgick till 2.816 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till -840 Tkr vilket motsvarar -0,18 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 25.000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 0 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 18.368 Tkr, motsvarande 4,00 kr per aktie.


Year-End Report 2014

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period (26 August 2014 - 31 December 2014)

· Rental Income for the period amounts to 2.816 tSEK.
· Profit from Property Management for the period amounts to -840 tSEK, equal to -0,18 SEK per share.
· The properties unrealized change in market value for the period amounts to 25.000 tSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to 0 tSEK.
· Net Income for the period amounts to 18.368 tSEK, equal to 4,00 SEK per share.


Saltängen Property Invest announces new date for Annual General Meeting 2015

The board of Saltängen Property Invest AB (publ) has resolved on new dates for the Annual General Meeting 2015 and the publication of the Year-End Report for the financial year 2014:

·The Year-End Report will be published on 20 March, 2015
·The Annual General Meeting 2015 will be held on 23 April, 2015Kallelse till extra bolagsstämma

Saltängen Property Invest AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2015 klockan 17:00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 6 i Stockholm


Saltängen Property Invest accepted for listing on First North

Saltängen Property Invest has been accepted for listing on First North at Nasdaq Stockholm. The first day of trading is Thursday 15 January, 2015.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted