Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 april 2019 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i StockholmBokslutskommuniké 2018 - Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2018 - 31 december 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 406 Tkr (40 761 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 234 Tkr (27 661 Tkr) vilket motsvarar 6,36 kr (6,01 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 3 390 Tkr (1 902 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73 787 Tkr (69 867 Tkr), motsvarande 16,04 kr (15,19 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2018 - 31 december 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 82 801 Tkr (81 487 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 60 449 Tkr (57 370 Tkr) vilket motsvarar 13,14 kr (12,47 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (60 000 tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 938 Tkr (4 633Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 103 608 Tkr (95 160 Tkr), motsvarande 22,52 kr (20,69 kr) per aktie.

Year-End Report 2018 - Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2018 - 31 December 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 41 406 kSEK (40 761 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 29 234 kSEK (27 611kSEK), equal to 6,36 SEK (6,01 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK (60 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 3 390 kSEK (1 902 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 73 787 kSEK (69 867 kSEK), equal to 16,04 SEK (15,19 SEK) per share.

Financial summary for the period 1 January 2018 - 31 December 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 82 801 kSEK (81 487 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 60 449 kSEK (57 370 kSEK), equal to 13,14 SEK (12,47 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK (60 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 4 938 kSEK (4 633 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 103 608 kSEK (95 160 kSEK), equal to 22,52 SEK (20,69 SEK) per share.

Ny VD i Saltängen Property Invest AB (publ)

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag vid ordinarie styrelsemöte utsett Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande vd Stefan Björkqvist som på egen begäran avgår vid stämman som tidigare har meddelats.Delårsrapport 1 januari 2018 - 30 juni 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 395 Tkr (40 726 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 215 Tkr (29 709 Tkr) vilket motsvarar 6,79 kr (6,46 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 548 Tkr (2 731 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP- avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 821 Tkr (25 293 Tkr), motsvarande 6,48 kr (5,50 kr) per aktie.

Interim Report 1 January 2018 - 30 June 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2018 - 30 June 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 41 395 kSEK (40 726 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 31 215 kSEK (29 709 kSEK), equal to 6,79 SEK (6,46 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK (0 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 1 548 kSEK (2 731 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 29 821 kSEK (25 293 kSEK), equal to 6,48 SEK (5,50 SEK) per share.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 11 april 2018 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 april 2018 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm 


Bokslutskommuniké 2017 Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2017 - 31 december 2017.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 761 Tkr (40 299 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 27 661 Tkr (28 163 Tkr) vilket motsvarar 6,01 kr (6,13 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (11 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 902 Tkr (4 200 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 69 867 Tkr (33 862 Tkr), motsvarande 15,19 kr (7,36 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2017 - 31 december 2017.

 • Hyresintäkterna uppgick till 81 487 Tkr (80 565 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 57 370 Tkr (57 578 Tkr) vilket motsvarar 12,47 kr (12,52 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (11 000 tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 633 Tkr (-10 166 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 95 160 Tkr (45 604 Tkr), motsvarande 20,69 kr (9,91 kr) per aktie.

Year-End Report 2017 Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2017 - 31 December 2017.

 • Rental Income for the period amounts to 40 761 kSEK (40 299 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 27 661 kSEK (28 163 kSEK), equal to 6,01 SEK (6,13 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK
  (11 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 1 902 kSEK
  (4 200 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 69 867 kSEK (33 862 kSEK), equal to 15,19 SEK (7,36 SEK) per share.

Financial summary for the period 1 January 2017 - 31 December 2017.

 • Rental Income for the period amounts to 81 487 kSEK (80 565 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 57 370 kSEK (57 578 kSEK), equal to 12,47 SEK
  (12,52 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK
  (11 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 4 633 kSEK
  (-10 166 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 95 160 kSEK (45 604 kSEK), equal to 20,69 SEK (9,91 SEK) per share.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted