Rosewood Development AB (publ) återinlöser och avnoterar obligation från Nasdaq First North

Rosewood Development AB (publ) (org-nr: 556982-6216) har ansökt och beviljats avnotering av obligationerna med ISIN-kod: SE0009664311 som är noterade på Nasdaq First North.


Delårsrapport januari-juni 2018

Perioden januari-juni 2018

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 187 TSEK (350 TSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 828 TSEK (-6 619 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till -6 833 TSEK (-7 799 TSEK).
  • Kassa och bank vid periodens utgång den 30 juni 2018 var 13 TSEK (23 634 TSEK).


Rosewood Fastigheter AB's CFO avslutar anställning

CFO Pål Näslund för Rosewood Fastigheter AB (publ) har meddelat att han att han väljer att avsluta sin anställning då han erhållit ny anställning närmare hemmet och därmed slipper långpendla.


Bokslutskommuniké 2017 Rosewood Development AB

Perioden januari-december 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 978 TSEK (1 064 TSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23 746 TSEK (13 850 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till -17 042 TSEK (3 287 TSEK).
  • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2017 var 1 885 TSEK (11 850 TSEK).

Rosewood Fastigheter meddelar försenad bokslutskommuniké

Rosewood Fastigheter AB (publ) styrelse har beslutat att ytterligare flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén och Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 från 15 maj respektive 31 Maj 2018 till 20 juni.


Rosewood Fastigheter AB meddelar försenad bokslutskommuniké

Rosewood Fastigheter AB (publ) styrelse har beslutat att ytterligare flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 30 mars till 15 maj 2018.


Rosewood Fastigheter AB ändrar publiceringsdatum för bokslutskommunikén

Rosewood Fastigheter AB (publ) har beslutat att flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 26 februari till 30 mars 2018.


Rosewood Fastigheter AB change of publication date for Full year report 2017

Rosewood Fastigheter AB (publ) has decided to move its publication date for the Full Year Report 2017 from February 26 to 30 mars 2018.


RSS Nordic Development changes name to Rosewood Development AB

With effect from today, RSS Nordic Development AB (publ) has changed its name to Rosewood Development AB.


RSS Nordic Development ändrar namn till Rosewood Development AB

RSS Nordic Development AB (publ) har från idag ändrat namn till Rosewood Development AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: