Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och resultat efter skatt om 683 538 SEK (helåret 2016: -5 553 778 SEK) för helåret 2017.

Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2017. Bolaget kommer gå ut med en komplettering under februari med en redovisning av räkenskaperna i sammandrag för andra halvåret 2017, motsvarande jämförelsesiffror för 2016 samt nyckeltal. Siffrorna går även indirekt att utläsa från av bolaget publicerade rapporter.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 24 augusti 2018.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

" Bolaget har under året taget ett betydande steg från att haft stort fokus på att förbättra produkterna och konceptet till att kunna erbjuda våra attraktiva lösningar till kunder över stora delar av världen. Från att vid 2017 års ingång ha levererat maskiner till 3 länder har vi nu levererat till 8 länder. Vi har även sett att på de marknader vi funnits på längst, Sverige och USA, har omsättningen ökat markant, och står för lejonparten av omsättningen.

Omsättning och resultat är bolagets bästa någonsin. Omsättningen ökade med 1 800 % och resultatet var positivt efter flera års minusresultat. Företagets fokus kommer under 2018 fortsätta vara att etablera fler referensanläggningar och att hjälpa befintliga kunder att lyckas med sina affärer. Vi ser nöjda kunder och slutkunder (båtägare) som det helt avgörande för långsiktig framgång.

Arbetet att fortsätta stärka våra erbjudanden fortgår, med bland annat arbete mot en fullt automatiserad tvättprocess och bra digitala verktyg för båttvättsägare och båttvättskunder.

Rentunder har fått flera bidrag under året för att hjälpa oss stärka vårt kunderbjudande samt ytterligare bana vägen för internationell försäljning.

Styrelsen ser goda investeringsmöjligheter inom verksamheten och föreslår därför att ingen utdelning sker." 

den 23 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2018 kl. 16.40 CET.

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut:


Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2017.


Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2017.


Ökat fokus på delägande av båttvättar

Rentunder har för avsikt att i betydligt större omfattning än tidigare etablera tvättar i USA och Norden där Rentunder har del i omsättning eller vinst från tvättverksamheten, vilket normalt kommer leda till att bolaget deläger tvättar. Affärsmodellen bedöms ha mycket goda förutsättningar att generera en större omsättning per båttvätt över tid med betydligt bättre vinstmarginaler än vad ren försäljning kan göra.


Rentunder tecknar avtal med agent för den franska marknaden och erhåller order

Rentunder AB tecknar avtal med agent på den franska marknaden. Samtidigt säljs en MINIWASH för leverens till Frankrike. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 mkr


Norges Miljöminister och Världsnaturfonden besöker båttvätt

Båttvätten som Rentunder levererat till Norge har fått besök av Norges Miljöminister och representant från Världsnaturfonden. Besöket följdes av Norges statliga Television, NRK, som visade inslaget kl 19 i lördags.


Rentunder publicerar komplettering till bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB publicerar komplettering som tydliggör redan känd information utifrån bokslutskommunikén som offentliggjordes den 23 februari.


Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och resultat efter skatt om 683 538 SEK (helåret 2016: -5 553 778 SEK) för helåret 2017.


Rentunder erhåller stöd från Region Uppsala om 0,5 MSEK

Rentunder erhåller stöd från Region Uppsala om 0,5 MSEK Rentunder AB har erhållit två stöd om vardera 250 000 kr från Region Uppsala. Stödet kommer underlätta bolagets internationalisering och automatisering av tvättprocess.


Rentunder får order från distributör i USA på ca 4 mkr

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har erhållit en order från bolagets distributör B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D) med ett ordervärde om ca 4 mkr.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: