Rentunder genomför företrädesemission

Rentunder genomför företrädesemission

Rentunder Holding AB genomför en nyemission på 5,6 MSEK med företräde för aktieägarna. Emissionen kommer möjliggöra satsningar i hel och delägande av båttvättar i Sverige och utomlands.

Styrelsen i Rentunder Holding AB ("Rentunder" eller "Bolaget") har beslutat genomföra en nyemission om 5,6 MSEK med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden löper under perioden 13 augusti till och med 27 augusti 2020.

Emissionen genomförs för att möjliggöra ökad del- och helägande av båttvättar, ökade försäljningssatsningar och ytterligare kapital till den löpande verksamheten (rörelsekapital).

Styrelsen beslutade den 9 juli 2020, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 26 juni 2020, att genomföra en företrädesemission om ca 5,6 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 10 augusti 2020 erhålls en teckningsrätt. 1 teckningsrätt ger aktieägaren möjlighet att teckna 1 ny aktie till priset 0,30 kr. Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 13-25 augusti 2020. Handel med BTA (betald tecknad aktie) äger rum från den 13 augusti 2020 fram till att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Ett emissionsmemorandum kommer offentliggöras innan teckningstiden påbörjas.

Aqurat är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli, 2020 kl. 20.40 CET.


Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2019

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 5 998 797 SEK (första halvåret 2018: 1 232 986 SEK) och ett resultat på -1 353 035 SEK (första halvåret 2018: -1 831 797 SEK) för första 6 månaderna 2019. Omsättning per aktie var 0,32 kr och resultatet -0,07 kr efter skatt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted