Rentunder får order från distributör i USA på ca 4 mkr

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har erhållit en order från bolagets distributör B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D) med ett ordervärde om ca 4 mkr.

Rentunder har erhållit en order från B&D på 1 BIGWASH-16, 1 BIGWASH-12 för motorbåtar och 1 MINIWASH. Ordervärdet uppgår till ca 4 mkr och leverans samt fakturering kommer ske under kvartal 1 till kvartal 3 2018. Ordern räknas av mot de minimum ca 450 mkr B&D behöver beställa produkter från Rentunder under de kommande fem och ett halvt åren för att erhålla exklusivitet i större delen av USA.

Rentunder fördjupade sitt samarbete med B&D i maj i år och bolaget har sedan tidigare beställt båttvättar för ca 6 mkr. B&D arbetar mot hela den amerikanska marknaden, med undantag för staten Washington och Kalifornien. Beställningen möjliggör för B&D att sprida båttvättarna utanför Florida där B&D har sitt huvudkontor och även startat båttvättsverksamheten.

B&D har i dagsläget 1 BIGWASH-16 installerad i Fort Myers, Florida och ytterligare en båttvätt i Florida som inte installerats ännu, i väntan på samtliga miljötillstånd. MINIWASHEN kommer levereras till USA i början på 2018 och fungera som en mobil visningsanläggning för intresserade hamnar samt ställas ut på mässor.

VD Mikael Alvén kommenterar:

"Ordern sänder ett starkt signalvärde till Rentunder att B&D är seriös i sin satsning att bearbeta den stora marknad de fått möjlighet att verka på. Rentunder har även kunnat observera andra tecken på detta sen start av samarbetet hur B&D har blivit allt mer aktiva genom att knyta fler säljresurser till sig och lägga resurser på att boka in sig som utställare på båtmässor som kommer genomföras 2018. Ordern kommer som en naturlig uppföljning på det förberedande arbete de lagt ner att börja bygga en gedigen kundstock.

Spridningen på produkttyper i denna order gör att de kan visa upp ett komplett utbud av Rentunders typer av produkter. Det finns stora regionala skillnader rörande bland annat bottendjup och typ av båtar som kan ha stor inverkan på lämpligaste båttvättsmodell. Att under 2018 ha alla produkttyper (mobil tvätt, motorbåtstvätt samt motor- och segelbåtstvätt) på plats i USA kommer vara positivt för säljarbetet.

Slutligen vill jag påminna om att prenumerera på info från Rentunder genom att registrera mailadressen på vår startsida www.driveinboatwash.com . Då får ni utskick både på pressmeddelanden och på nyheter."

12 december 2017

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december, 2017 kl. 11.35 CET.Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2019

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 5 998 797 SEK (första halvåret 2018: 1 232 986 SEK) och ett resultat på -1 353 035 SEK (första halvåret 2018: -1 831 797 SEK) för första 6 månaderna 2019. Omsättning per aktie var 0,32 kr och resultatet -0,07 kr efter skatt.


Rentunder säljer BIGWASH till Västerås kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Västerås kommun om att leverera en båttvätt till Västerås, Sverige.


Rentunder återköper 2 båttvättar

Rentunder AB har köpt åter de två tvättanläggningar som man levererade till Helsingborgsområdet 2017. Köpet har gjorts efter förhandling då man inte kunnat finna lämplig plats för tvättarna i hamnen.


Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut:


Rentunder offentliggör årsredovisning för 2018

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2018.


Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2018.


Rentunder säljer BIGWASH till Trosa kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Trosa kommuns om att leverera en båttvätt till Trosa, Sverige.


Rentunder avslutar mentoravtal

Rentunder Holding AB avslutar mentoravtal med Aqurat när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd. Sista dag för mentoravtalet är 3 maj 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär