Offentliggörande gällande lock-up åtaganden i samband med listning av bolagets aktier

Realtid Media AB (publ) genomför för närvarande en spridningsemission ("Erbjudandet") i samband med listning av bolagets aktier. Sista dag för teckning infaller idag den 12 maj 2020. I memorandum daterat i april 2020 anger bolaget att omfattningen av ingångna lock-up åtaganden ska offentliggöras innan teckningstidens slut. Följande personer har ingått lock-up avtal avseende hela eller del av sitt innehav.

Familjen Wiwen-Nilsson

Järpstenen AB

Cebenotto A/S

Gabrielsson Invest AB

Familjen af Jochnick

Gustaf Rentzhog

Det sammanlagda lock-up åtagandet uppgår därmed till cirka 40,5 % av kapital och röster före genomfört Erbjudande. Lock-up avtalen gäller i sex månader från och med första dag för handel i aktien. I övrigt gäller sedvanliga villkor.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Nerladdningsbara filer

Realtid Media rekryterar prenumerationschef från Svenska Dagbladet.

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.Realtid Media AB:s unitemission slutförd

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Kommuniké från extra bolagsstämma

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Kommuniké från årsstämma

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted