Kommuniké från extra bolagsstämma

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 21 februari 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Val av styrelseledamot

Stämman beslöt att välja Niclas Wikström till ordinarie styrelseledamot, samt att arvode till Niclas Wikström ska utgå med ett belopp motsvarande 75 % av ett (1) prisbasbelopp.

Niclas Wikström, född 1982, har studerat marknadsföring och entreprenörskap vid Umeå Universitet. Han är vd för den digitala fullservicebyrån Ohmy Interactive AB som han var med och grundade 2011. Bolaget har kontor i Stockholm, Halmstad, Piteå, Skellefteå, Luleå, Oslo och Härnösand, och omsatte 85 MSEK år 2019. Ohmy Interactive AB blev utnämnt till DI Gasell åren 2013, 2014 och 2015. Niclas Wikström sitter bland annat i styrelserna för hälsovårdsföretaget Wellr AB och Företagarna Piteå.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt att i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:10, det vill säga 10 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie.

Stämman beslöt vidare att aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 10 ska från en större aktieägare i Bolaget kostnadsfritt erhålla en eller flera så kallade utjämningsaktier så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 10 samt att, för att möjliggöra sammanläggning ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 26.000.000 och högst 104.000.000.

Ny, beslutad lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 2.600.000 och högst 10.400.000.

Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i maj 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)


Realtid Media AB:s unitemission slutförd

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Kommuniké från extra bolagsstämma

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Kommuniké från årsstämma

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär