Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.

Gremio har per den 16 april 2018 ett innehav om totalt 1 410 000 aktier av serie A samt 25 641 104 aktier av serie B. De senaste 13 600 000 aktierna förvärvades till emissionskursen 0,50 SEK per aktie. Gremio Fastigheter är i och med detta den tredje största ägaren i Real Holding i Sverige AB (publ).

"Detta är ett gott tecken på att Gremio tror på bolaget och stöttar den omdaning vi håller på att genomförande. Det är mycket glädjande att vi nu lyckats stärka Reals balansräkning ytterligare med detta kapitaltillskott. Vår handlingsplan för att städa upp och skapa Real 2.0 är snart genomförd och vi kan fortsätta vår strävan att skapa ett välmående växande fastighetsbolag", säger Anna Weiner Jiffer, VD i en kommentar.

Ny ägarfördelning:

Real holding ägande 20180416

Namn

A-aktier

B-aktier

Preferensaktier

Andel kapital

Andel röster

TBS Group AB (Abelco investment group AB)

                     -   

    30 509 060   

               -   

12,92%

12,49%

Bengt Linden, privat och bolag

   1 120 000   

    26 719 755   

               -   

11,79%

12,47%

Gremio Fastigheter AB

   1 410 000   

    25 641 104   

               -   

11,46%

12,42%

Kredrik Holding AB

                     -   

    19 700 445   

               -   

8,34%

8,06%

Property Dynamics

                     -   

      8 822 000   

               -   

3,74%

3,61%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

                     -   

      8 181 584   

      3 280   

3,47%

3,35%

Jonny Svensson

                     -   

      8 005 000   

               -   

3,39%

3,28%

Erik Hemberg Fastighets AB

                     -   

      7 200 000   

               -   

3,05%

2,95%

Jool Invest AB

                     -   

      7 073 582   

               -   

3,00%

2,90%

Richard Näsström

                     -   

      6 815 380   

               -   

2,89%

2,79%

Övriga 560 aktieägare

       995 000   

    83 820 323   

   99 996   

35,96%

35,69%

 

 

 

 

 

 

Summa

3 525 000

232 488 233

103 276

100,00%

100,00%

 

 

Stockholm den 16 april 2018

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, TBS Yards och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings B-aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se

Kommuniké från extra bolagsstämmor i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under fredagen den 15 mars 2019 två extra bolagsstämmor varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Förlängd svarstid för obligationslån

Förlängd svarstid till 2019-03-21
Den 20 februari 2019 ombads fordringshavarna till Real Holding i Sverige AB:s (publ.) obligationslån att inkomma med godkännande eller avslag rörande beslutsförfarandet. Beslutsförfarandet avsåg räntebetalnings- och amorteringsfrihet fram till och med 31 maj 2019 och svar skulle inkomma senast 11 mars kl 12:00.


Brev från Styrelsen till aktieägarna i Real Holding

Med anledning av det brev som Michael Derk och Fredrik Högbom skickat till aktieägarna inför stämman i Real Holding i Sverige AB (publ) vill vi förtydliga ett par saker.Förslag på styrelseändring i Real Holding i Sverige AB (publ)

I kallelsen till den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") den 15 mars 2019 kl. 10 finns ärende upptaget om beslut om styrelseändring och styrelsearvode. Aktieägarna Gremio Fastighetr AB och Bengt Linden AB, som tillsammans innehar ca 23 procent av aktierna och 25 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna"), har meddelat styrelsen följande.


Real Holding i Sverige AB (publ) har frånträtt fastigheten Pottholmen i Karlskrona till Skanska.

Fastigheten Karlskrona 4:74 har i dag frånträtts av Real Nya Bostäder AB till SMEBAB Rödgul AB (Skanska) för en köpeskilling om 23 000 000 kr


Kallelse till skriftligt beslutsförfarande för obligationsinnehavarnas godkännande

På begäran av Real Holding har kallelse till skriftligt beslutsförfarande utfärdats där Real Holding efterfrågar obligationsinnehavarnas godkännande till räntebetalnings- och amorteringsfrihet fram till och med den 31 maj 2019


Real Holding Bokslutskommuniké 2018

Substantiella ökningar av såväl driftnetto och rörelseresultat trots minskad nettoomsättning är ett tydligt bevis för bolagets strategi att renodla beståndet gett resultat. Det negativa finansnettot är dock en fortsatt utmaning, trots förbättringar.Real Holding i Sverige AB (publ) har tecknat intentionsavtal med Jool Markets AS om refinansiering

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag anlitat JOOL Markets AS ("JOOL") för att bistå med en rekapitalisering av Bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur i Bolaget. Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad Bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för Bolaget att utvecklas på lång sikt skapas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: