Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.

Gremio har per den 16 april 2018 ett innehav om totalt 1 410 000 aktier av serie A samt 25 641 104 aktier av serie B. De senaste 13 600 000 aktierna förvärvades till emissionskursen 0,50 SEK per aktie. Gremio Fastigheter är i och med detta den tredje största ägaren i Real Holding i Sverige AB (publ).

"Detta är ett gott tecken på att Gremio tror på bolaget och stöttar den omdaning vi håller på att genomförande. Det är mycket glädjande att vi nu lyckats stärka Reals balansräkning ytterligare med detta kapitaltillskott. Vår handlingsplan för att städa upp och skapa Real 2.0 är snart genomförd och vi kan fortsätta vår strävan att skapa ett välmående växande fastighetsbolag", säger Anna Weiner Jiffer, VD i en kommentar.

Ny ägarfördelning:

Real holding ägande 20180416

Namn

A-aktier

B-aktier

Preferensaktier

Andel kapital

Andel röster

TBS Group AB (Abelco investment group AB)

                     -   

    30 509 060   

               -   

12,92%

12,49%

Bengt Linden, privat och bolag

   1 120 000   

    26 719 755   

               -   

11,79%

12,47%

Gremio Fastigheter AB

   1 410 000   

    25 641 104   

               -   

11,46%

12,42%

Kredrik Holding AB

                     -   

    19 700 445   

               -   

8,34%

8,06%

Property Dynamics

                     -   

      8 822 000   

               -   

3,74%

3,61%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

                     -   

      8 181 584   

      3 280   

3,47%

3,35%

Jonny Svensson

                     -   

      8 005 000   

               -   

3,39%

3,28%

Erik Hemberg Fastighets AB

                     -   

      7 200 000   

               -   

3,05%

2,95%

Jool Invest AB

                     -   

      7 073 582   

               -   

3,00%

2,90%

Richard Näsström

                     -   

      6 815 380   

               -   

2,89%

2,79%

Övriga 560 aktieägare

       995 000   

    83 820 323   

   99 996   

35,96%

35,69%

 

 

 

 

 

 

Summa

3 525 000

232 488 233

103 276

100,00%

100,00%

 

 

Stockholm den 16 april 2018

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, TBS Yards och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings B-aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se

VD-brev September 2018

Nu är det ganska precis ett år sedan jag och den nya ledningen klev in i bolaget och ni har kunnat följa vårt, ibland slitsamma, arbete med att ta bolaget från vad vi kallat Real 1.0 till Real 2.0. Vi har åstadkommit i stort sett allt vi utlovat och har precis levererat det bästa halvårsresultatet i Real Holdings historia. För oss är detta bara början.


Halvårsrapport 2018

Detta halvår är det bästa i Real Holdings historia hittills. Bolaget gör för första gången ett positivt rörelseresultat och bolagets nyckeltal har förbättrats avsevärt. Driftnetto och marginaler ökar och belåningsgraden samt räntekostnaderna sjunker.  


Kraftigt ökat antal ägare i Real Holding

I samband med de två senaste kvartalsrapporterna har styrelsen för Real Holding i Sverige AB (publ) noterat att både intresset för bolaget samt antalet aktieägare ökat kraftigt. Detta tillsammans med en allt större handel i bolagets stamaktie har lett till att styrelsen fattat beslutet om att avsluta den tjänst för likviditetsgaranti som tidigare tillhandhållits av Erik Penser Bank per 1 juli 2018.


Förnyat 10-årsavtal med Socialförvaltningen i Gislaved

Real Holding och Socialförvaltningen i Gislaveds kommun har kommit överens om att ingå ett nytt 10-årigt hyresavtal. Avtalet omfattar ca 2 100 m2 och har ett totalt hyresvärde om 18 MKR.


Ökad beläggning i Gislaved

Socialtjänsten i Gislaved utökar och förlänger sitt samarbete med Real Holding.


Bra fart på uthyrningen i Gislaved

De initiativ Real Holding tagit tillsammans med den nya förvaltaren har på kort tid genererat nya hyresavtal om totalt ca 1700 m2.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding den 8 maj 2018

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under tisdagen den 8 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Ett viktigt kvartal för Real Holding

 

Kvartalet i korthet

 

 

Kvartalet i siffror                                                            

 

Jan-mar 2018

 

Jan-mar 2017

Nettoomsättning (Mkr)                                               

8,3

16,7

Hyresintäkterna för perioden (Mkr)                     

8,2

13,8

Driftnettot (Mkr)                                                             

4,9

7,1

Rörelseresultat (Mkr)                                                    

2,7

2,2

Resultat efter skatt (Mkr)                                            

23,0

1,4

Resultat per aktie, kr                                                   

0,10

0,10

Eget kapital per 31 mars 2018 (Mkr)                 

104,3

115,8

Eget kapital per aktie den 31 mars 2018, kr

0,47

8,31

Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars Mkr:                                                             

487,5

456,7

 

Företrädesemission i REAL Holding är nu slutregistrerad

Bolagsverket har den 17 april 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Real Holding i Sverige AB (publ) genomförde omkring årsskiftet. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: