Real Holding meddelar om utfallet av stabiliseringsliknande åtgärder i samband med noteringen på NGM Nordic MTF

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har i samband med listningen av Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") på NGM Nordic MTF anlitats att genomföra stabiliseringsliknande åtgärder i enlighet med det prospekt som Real Holding offentliggjorde i samband med listningen.


Real Holding flyttar fram årsstämma, publicering av årsredovisning och kvartalsrapport för det första kvartalet

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") arbetar med för Bolaget väsentliga överläggningar och har bestämt att förlägga årsstämman så sent som möjligt för att ernå bästa möjliga resultat i aktuella överläggningar samt för att ge en mer samlad bild av Bolaget och dess utveckling. Kallelse till årsstämman kommer att ske så snart datum för stämman beslutats. Mot bakgrund av framflyttad stämma kommer årsredovisningen och kvartalsrapporten att kommuniceras den 27 maj.


Real Holding i Sverige ingår markanvisningsavtal med Skövde kommun och skall bygga 58 nya hyreslägenheter

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genom markanvisningsavtal med Skövde kommun förvärvat byggrätter om totalt cirka 4 600 kvadratmeter BTA (Bruttoarea) för knappt 2,3 miljoner kronor och Real Holding skall bygga 58 nya hyreslägenheter med Tuve Bygg AB som totalentreprenör.


Real Holdings preferensaktier av serie PREF1 är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 29 april 2016

Den 25 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets preferensaktier av serie PREF1 ("Preferensaktierna") på NGM Nordic MTF.


Real Holding är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 21 april 2016

Den 8 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets stamaktier av serie B på NGM Nordic MTF.


Real Holding tillträder fastighetsbeståndet i Karlskrona

Real Holding tillträder fastighetsbeståndet i Karlskrona Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag tillträtt det tidigare förvärvet av två fastigheter i centrala Karlskrona och därmed är Bolagets första nybyggnadsprojekt tillträtt.


Real Holding genomför en riktad nyemission av stamaktier, serie B

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK.


Real Holding har återbetalat sin bryggfinansiering om cirka 200 MSEK

Genomförda obligations- och företrädesemissioner har möjliggjort att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") nu återbetalat den tidigare upptagna bryggfinansieringen om cirka 200 MSEK, vilket innebär en avsevärd minskning av räntekostnaderna.


Första tranchen i Real Holdings obligationsemission om 65 MSEK har fulltecknats

Första tranchen i Real Holdings obligationsemission om 65 MSEK har fulltecknats Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade i december 2015 att emittera högst 30 000 obligationer av serie 2015/2018 till ett värde om högst cirka 300 MSEK. Den första tranchen om 6 500 obligationer motsvarande cirka 65 MSEK har fulltecknats.


Real Holdings företrädesemission fulltecknad - Bolaget tillförs cirka 40 MSEK och cirka 400 nya aktieägare

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission under perioden 1 februari till 22 februari 2016 vilken har fulltecknats och Bolaget tillförs därmed cirka 40,3 MSEK samt cirka 400 nya aktieägare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär