Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 oktober 2017 klockan 15.00 i Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm i syfte att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B.


Ny VD i Real Holding i Sverige

Anna Weiner Jiffer tillträder som tillförordnad VD i Real Holding i Sverige AB (publ) fr.o.m. dagens datum. Anna har en gedigen fastighetskompetens och en väldokumenterad affärsutvecklings-bakgrund, både i och utanför fastighetsbranschen. Hon har bland annat haft det globala affärsansvaret inom två olika affärsområden inom IKEA under fem år, varit styrelseledamot i Kungsleden under drygt fyra år samt genomfört flera framgångsrika "turn-arounds" i mindre bolag. Anna är styrelseledamot i Real Holding I Sverige AB (publ) samt i Railcare Group AB (publ) och styrelseordförande i HållbarTillväxt AB.


Kvartalsrapport för Real Holding i Sverige 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet i korthet (jämförelse med samma period 2016 inom parentes)

  • Hyresintäkterna ökade till 8,2 MSEK (4,8 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-1,0 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -76,8 MSEK (3,9 MSEK). Förlusten beror huvudsakligen på att Hägglundsfastigheterna hanterats i bokföringen som om den hade avyttrats och till en värdering som är väsentligt lägre jämfört med det tidigare bokförda värdet.
  • Nettoresultatet per aktie uppgick till -4,81 SEK (0,33 SEK) och nettoresultatet per genomsnittligt antal aktier uppgick till -5,26 SEK (0,33 SEK).
  • Eget kapital uppgick till 46,8 MSEK (88,4 MSEK), motsvarande 2,93 SEK per aktie (7,52 SEK) samt 3,20 SEK per genomsnittligt antal aktier (7,56 SEK).
  • Värdet på Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 238,2 MSEK (246,6 MSEK).

Real Holding och Abelco Investment Group har ändrat löptiden på en revers samt kommit överens om kvittning av revers mot B-aktier

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") förvärvade fastigheten Torsås 1:141 genom att förvärva samtliga aktier i TBS Industrial Properties AB tidigare i juli månad. Säljaren ägdes till 51 % av noterade bolaget Abelco Investment Group AB (publ). I samband med tillträdet upprättades två reverser, varav den ena reversen om 6 250 000 kronor hade en löptid till den 11 augusti och kunde kvittas till B-aktier i Real Holding. Den andra reversen löper till den 31 december och skulle kunna komma att kvittas i ett senare skede enligt överenskommelse mellan parterna.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding i Sverige den 31 juli 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under måndagen den 31 juli 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Real Holding har publicerat Årsredovisningen för 2016

Denna pressrelease publicerades först den 11 juli kl 09.00, men nu med årsredovisningen som bilaga.

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") publicerade igår sin årsredovisning för 2016 på bolagets hemsida. Då publiceringen är försenad redogörs kort omständigheterna kring den sena publiceringen.


Real Holding har publicerat Årsredovisningen för 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") publicerade igår sin årsredovisning för 2016 på bolagets hemsida. Då publiceringen är försenad redogörs kort omständigheterna kring den sena publiceringen.Kallelse till årsstämma i Real Holding i Sverige

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 juli 2017 klockan 13:30 i Opticom Group:s lokaler på Humlegårdsgatan 20, 5 tr, i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: