Real Holding i Sverige har genomfört en riktad kvittningsemission

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats ingått avtal om att förvärva aktierna i Fastighets AB Kompaniet 3 och därigenom fastigheten Kompaniet 4 i Tranås. Då ytterligare ett tilläggsavtal kring förvärvet har ingåtts idag (se separat pressrelease) har parterna också överenskommit att Real Holding skall erlägga del av köpeskillingen genom att kvitta två miljoner kronor till aktier i Real Holding. Styrelsen har därför beslutat, genom det bemyndigande som årsstämman den 30 juni 2016 beslutade att ge styrelsen och som registrerades hos Bolagsverket den 4 juli 2016, att rikta en emission av 800 000 B-aktier i Real Holding till säljaren av aktierna, Erik Hemberg Fastighets AB. Aktierna betalas genom kvittning av fordran om två miljoner kronor.


Real Holding ingår tilläggsavtal till avtalet om förvärv av Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om att förvärva fastigheten Kompaniet 4 genom förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3. Parterna har denna dag överenskommit ett tilläggsavtal för att bättre kunna säkerställa tillträdet av aktierna.


Nya styrelseledamöter föreslås i Real Holding i Sverige

I samband med att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") sedan två veckor tillbaka har en ny huvudägare i Gremio Fastigheter AB har valberedningen fått en ny sammansättning bestående av Bengt Linden, Michael Derk (representant för Kredrik Holding AB) och Mats Jämterud (representant för Gremio Fastigheter AB). Den nya valberedningen har justerat det tidigare kommunicerade förslaget om val av ny styrelse i Real Holding inför årsstämman i Bolaget den 27:e juni. Det av valberedningen framtagna justerade förslaget innebär i korthet följande:


Ny huvudägare i Real Holding i Sverige

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har sedan tidigare kommunicerat att styrelse och ledning eftersökt en ny aktiv huvudägare som både stärker upp ägarbilden i Bolaget samt som också kan bidra med såväl kompetens, nätverk och kapitalisering/finansiering av Bolaget.


Kvartalsrapport för Real Holding i Sverige 1 januari - 31 mars 2017

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 31 MARS

Första kvartalets finansiella utveckling i korthet

  • Hyresintäkterna ökade till 13,8 MSEK, jämfört med 5,0 MSEK under första kvartalet 2016.
  • Resultat innan skatt uppgick till 1,8 MSEK, att jämföra med -17,2 MSEK för första kvartalet 2016.
  • Nettoresultatet uppgick till 1,4 MSEK, jämfört med -11,5 MSEK under första kvartalet 2016.
  • Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK, jämfört med -1,07 SEK under första kvartalet 2016.
  • Eget kapital uppgick till 115,8 MSEK, jämfört med 87,3 MSEK vid utgången av första kvartalet 2016.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 8,31 SEK, jämfört med 8,12 SEK vid utgången av första kvartalet 2016.
  • Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 456,7 MSEK vid utgången av första kvartalet 2017. Vid utgången av första kvartalet 2016 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 165,4 MSEK.

Real Holding i Sverige har genomfört två riktade kvittningsemissioner

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat att styrelsen föreslagit att genomföra två stycken kvittningsemissioner till stamaktier av serie B. Bolaget kan nu meddela att de två riktade kvittningsemissionerna fulltecknades, vilket innebär att det egna kapitalet ökar med 5 570 000 kronor, då fordringar om samma belopp kvittats mot B-aktier efter att en extra bolagsstämma igår den 29 maj beslutade att genomföra föreslagna emissioner.


Real Holding i Sverige har sålt fastigheten i Bromma

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har sedan tidigare ingått avtal om att sälja fastigheten Snigelhuset 4 i Stockholms kommun genom försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Real Fastigheter Alvik AB. Försäljningen kommunicerades den 24 april 2017. Real Holding har nu frånträtt aktierna i nyssnämnda bolag, efter beslut av extra bolagsstämma som hölls igår, den 29 maj.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige den 29 maj 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") höll den 29 maj 2017 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kallelse till årsstämma i Real Holding

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 klockan 11.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: