Beställning av samples från ett av världens största sensorbolag

Raytelligence har som tidigare kommunicerats tecknat ett LOI (Letter of intent) med ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.

Efter flertalet besök på respektive bolag, piloter i både EU och USA har diskussionerna nu övergått till avtalsdiskussioner där förhoppningen var att avtal skulle tecknats före årsskiftet. Processen pågår, resurser har redan allokerats på båda sidor och förhandlingar pågår om kostnaden för utvecklingsprojektet.

Det LOI som tecknats innehåller detaljerade åtaganden för båda parter där Raytelligence ska utveckla en radarsensor som i nuläget saknas i deras sortiment.

"Vi har nu fått en beställning på sensor samples med ordervärde ca 300 000 SEK. Detta är en bekräftelse på att vår teknik anses vara unik och att diskussionerna är i ett skarpt läge, potentialen är 100 000-tals sensorer årligen på sikt" säger VD Klas Arvidson.

För frågor hänvisas till:
Klas Arvidson, VD Raytelligence
klas@raytelligence.com
070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 kl 14.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted