Besked om samarbetet med ett tyskt sensorbolag

Som vi tidigare meddelat har vi under lång tid haft ett samarbete med ett stort tyskt sensorbolag, där vi levererat s.k. "samples" som underlag för ett gemensamt utvecklingsprojekt. Något som sensorbolaget har varit mycket nöjda med.

Coronakrisen har påverkat sensorbolaget negativt och de har i dag meddelat nya direktiv från högsta ledningen att pausa projektet. Anledningen till att projektet pausas säger sensorbolaget är att de fått direktiv att fokusera på befintliga produkter för att komma i kapp finansiellt.

Raytelligence kommer i och med detta besked att satsa ännu mer på hälso- och sjukvård, då det är där vårt fokus i bolaget alltid har legat. Den sensor vi själva har utvecklat för industrisektorn kommer att säljas i våra egna kanaler och ev. via distributörer.

Även om detta är ett negativt besked på kort sikt så är det skönt att få ett besked i frågan, både för oss och våra ägare. säger VD Klas Arvidson

För frågor Raytelligence hänvisas till:

Klas Arvidson

klas@raytelligence.com

0704-16 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 jul1 2020 kl 13.45 CET.

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted