Rasta Group AB har sin sista handelsperiod på den Alternativa Listan i mars 2018

Rasta Group AB har i och med Maritemi AB's (familjen Tervaniemi) rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB, där Maritemi (tillsammans med andra bolag kontrollerade av familjen Tervaniemi) kommer att inneha ca 97 % av aktierna, fått ändrade förutsättningar för handel på den Alternativa Listan.

Förutsättningarna för handel på den Alternativa Listan har därmed upphört, då endast tre procent av aktierna i Rasta Group AB kommer att vara i allmän ägo, varmed Rasta Group AB har sagt upp sitt avtal med Pepins Group om att vara listade på den Alternativa Listan. Sista handelsperioden för Rasta Group kommer därmed enligt gällande avtal att bli i mars 2018.

18-03-09

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20
Epost ulrik.svartborn@rasta.se

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är listat på den Alternativa aktiemarknaden och hade per 31 december 2017 ca 1 200 aktieägare.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 25 platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Hagsta, Klevshult, Mantorp, Arboga, Ullared, Håby, Falköping, Väse, Lilla Edet, Markaryd och Värnamo.

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk-, daglig lunch- och konferensverksamhet på Ullevi och Gamla Ullevi. I verksamheten ingår på Ullevi tre restauranger samt ca 20 kiosker vid evenemang och på Gamla Ullevi 17 kiosker och 3 restauranger.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex kiosker vid arenaevenemang.

Bolaget äger Rasta Kulturrestauranger AB, som driver Skansens restauranger, Dramatens Restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm samt Rådhuskällaren i Malmö och Trädgår'n i Göteborg. Restaurangerna ingår i Rasta Groups affärsområde "Kulturrestauranger".

Nerladdningsbara filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB den 27 juni 2018

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 27 juni 2018 hållit årsstämma i Klevshult.


Kallelse till årsstämma i Rasta Group

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27:e juni 2018 kl 13.30 på Rasta Klevshult, Åkaregatan 1 i Klevshult. Registrering sker från kl. 13.00.

Bokslutskommuniké 2017-12-31

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 82 146 (84 682) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 58 426 (61 558) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 41 272 (47 209) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 1 190 267 (1 116 167) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (1 135) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 83 601(78 018) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 014 (29 415) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 67 702 (62 047) tkr.

Från och med 2017 redovisas försäljningen av eget drivmedel i omsättningen. För 2017 avser 303 (271) mkr försäljning av drivmedel. Justering har skett av jämförelsetalen och ändringen har inte medfört någon resultateffekt.


AB Maritemi lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group

AB Maritemi, org. nr. 556517-5865 ("Maritemi"), ett bolag kontrollerat av Familjen Tervaniemi, lämnar härmed ett rekommenderat kontanterbjudande avseende aktierna i Rasta Group AB (publ.) ("Rasta" eller "Bolaget") till aktieägarna i Rasta ("Erbjudandet"). Rastas aktier är upptagna till handel på Alternativa Listan.


Rasta öppnar i Värnamo idag 15 januari 2018

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar öppnar Rasta en ny serviceanläggning i Värnamo idag. Den är en av Sveriges största anläggningar. Rasta har med Värnamoanläggningen totalt 25 anläggningar runt om i Sverige.


Rasta förvärvar puben The Old Beefeater Inn

Bolaget har länge letat efter att bredda sin verksamhet med pubar, från och med slutet av december 2017 kommer gastropuben i Göteborg "The Old Beefeater Inn" att tillhöra koncernen.


Rasta Group AB Delårsrapport 2017-09-30

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 311 (69 638) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 727 (52 421) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 40 768 (40 649) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 687 502 (646 687) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 110 576 (80 570) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 947 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 57 725 (54 468) tkr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär