Bokslutskommuniké 2017-12-31

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 82 146 (84 682) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 58 426 (61 558) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 41 272 (47 209) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 1 190 267 (1 116 167) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (1 135) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 83 601(78 018) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 014 (29 415) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 67 702 (62 047) tkr.

Från och med 2017 redovisas försäljningen av eget drivmedel i omsättningen. För 2017 avser 303 (271) mkr försäljning av drivmedel. Justering har skett av jämförelsetalen och ändringen har inte medfört någon resultateffekt.


AB Maritemi lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group

AB Maritemi, org. nr. 556517-5865 ("Maritemi"), ett bolag kontrollerat av Familjen Tervaniemi, lämnar härmed ett rekommenderat kontanterbjudande avseende aktierna i Rasta Group AB (publ.) ("Rasta" eller "Bolaget") till aktieägarna i Rasta ("Erbjudandet"). Rastas aktier är upptagna till handel på Alternativa Listan.


Rasta öppnar i Värnamo idag 15 januari 2018

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar öppnar Rasta en ny serviceanläggning i Värnamo idag. Den är en av Sveriges största anläggningar. Rasta har med Värnamoanläggningen totalt 25 anläggningar runt om i Sverige.


Rasta förvärvar puben The Old Beefeater Inn

Bolaget har länge letat efter att bredda sin verksamhet med pubar, från och med slutet av december 2017 kommer gastropuben i Göteborg "The Old Beefeater Inn" att tillhöra koncernen.


Rasta Group AB Delårsrapport 2017-09-30

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 311 (69 638) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 727 (52 421) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 40 768 (40 649) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 687 502 (646 687) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 110 576 (80 570) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 947 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 57 725 (54 468) tkr.

Rasta Group Delårsrapport 2017-06-30

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 23 190 (33 062) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 11 663 (21 531) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 8 163 (16 301) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 399 177 (398 157) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 619 (619) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 86 483 (95 670) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 19 307 (23 479) tkr.

Rasta öppnar i Markaryd 6 juni

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar öppnar Rasta en ny serviceanläggning i Markaryd.


Kommuniké från årsstämma i Rasta Group den 24 maj 2017

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 24 maj 2017 hållit årsstämma i Göteborg.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: