Rasta öppnar i Värnamo idag 15 januari 2018

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar öppnar Rasta en ny serviceanläggning i Värnamo idag. Den är en av Sveriges största anläggningar. Rasta har med Värnamoanläggningen totalt 25 anläggningar runt om i Sverige.


Rasta förvärvar puben The Old Beefeater Inn

Bolaget har länge letat efter att bredda sin verksamhet med pubar, från och med slutet av december 2017 kommer gastropuben i Göteborg "The Old Beefeater Inn" att tillhöra koncernen.


Rasta Group AB Delårsrapport 2017-09-30

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 311 (69 638) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 727 (52 421) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 40 768 (40 649) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 687 502 (646 687) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 110 576 (80 570) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 947 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 57 725 (54 468) tkr.

Rasta Group Delårsrapport 2017-06-30

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 23 190 (33 062) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 11 663 (21 531) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 8 163 (16 301) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 399 177 (398 157) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 619 (619) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 86 483 (95 670) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 19 307 (23 479) tkr.

Rasta öppnar i Markaryd 6 juni

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar öppnar Rasta en ny serviceanläggning i Markaryd.


Kommuniké från årsstämma i Rasta Group den 24 maj 2017

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 24 maj 2017 hållit årsstämma i Göteborg.


Delårsrapport januari - mars 2017

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -272 (213) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -5 959 (-5 629) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen -7 351 (-7 474) tkr.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 153 082 (153 060) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 310 (310) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 69 357 (51 394) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden -1 875 (-1 729) tkr.

Rasta förvärvar Hakkegård

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar förvärvar bolaget vägrestaurangen Hakkegård, inklusive fastigheten om totalt ca 52 000 kvm i Hamrångefjärden, tre mil norr om Gävle.


Rasta Group Bokslutskommuniké 2016

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 84 682 (70 248) tkr. 
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 61 558 (50 410) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 47 209 (39 612) tkr.
 • Koncernen visar en omsättningsökning med 35 % för perioden jämfört med 2015.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 854 219 (633 838) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (1 135) tkr. 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 78 018 (59 126) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr. 
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 62 047 (60 727) tkr.
 • Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret med 16 öre per aktie

Rasta Group Delårsrapport januari - september 2016

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 69 638 (51 464) tkr.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 421 (37 244) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 40 649 (28 746) tkr.
 • Koncernen visar en omsättningsökning med 45 % för perioden jämfört med 2015.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden är 646 687 (446 993) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2016-09-30 till 80 570 (85 386) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 54 468 (42 851) tkr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: