Valberedning inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober och årsstämma 2019

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför extra Bolagsstämma den 24 oktober och årsstämma 2019 har utsetts.

Prime Living AB:s (publ) ("Bolaget") årsstämma 2018 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget.

Följande ägare, Amun Holding AB, UMR Invest AB och Burman Invest AB har nu nominerat ledamöter till valberedning inför extra Bolagsstämma den 24 oktober och årsstämma 2019 enligt följande.

 • Amun Holding AB har utsett Ola Wengberg, till ledamot.
 • UMR Invest har utsett Ulf Rosberg till ledamot.
 • Burman Invest Aktiebolag har utsett Patrik Burman, till ledamot
 • Harald Bengtsson är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Patrik Burman har utsetts till ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman.

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 10 oktober 2018.

10 oktober 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Burman, + 46 761-84 86 99
patrick.burman@burmaninvest.se 

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm +46 8 503 015 50
www.mangold.se Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2018

Perioden januari - september 2018

 • Koncernens intäkter uppgick till 40,6 MSEK (35,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -191,2 MSEK (197,9).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 26,9 MSEK (197,9).
 • Resultatet före skatt blev -226,3 MSEK (158,7).
 • Resultat per stamaktie var -16,1 SEK (7,9).

Kvartalet juli - september 2018

 • Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (11,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -237,0 MSEK (64,7).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -80,2 MSEK (66,0).
 • Resultatet före skatt blev -250,0 MSEK (51,2).
 • Resultat per stamaktie var -17,2 SEK (2,6).


Uppdatering från Prime Livings nytillträdda styrelse

Prime Livings helt nya styrelse som tillträdde per den 24 oktober, 2018, har sett över bolagets nuläge och påbörjat en åtgärdsplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell tillsammans med bolagets nytillträdda ledning.Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 24 oktober 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Valberedningens förslag till styrelseledamöter inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober

Valberedningen föreslår inval av Peter Gustafson, Tobias Lennér, Mikael Wandt och Jonas Andersson till styrelsen i Prime Living AB (publ). Peter Gustafson föreslås bli styrelsens ordförande.


Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning

Prime Living AB (publ.) har den 18 oktober beslutat att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning. Fastigheten, som förvärvades 2015 omfattar en tomtyta på 5 156 m2. JLL Capital Markets har fått uppdraget att för Prime Livings räkning genomföra försäljningen.


Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 till försäljning

I Prime Livings fastighetsportfölj är Karlstad inte en ort där vi avser att fortsätta utveckla studentbostäder. Prime Living AB har därför beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 i området Kronobergsparken till försäljning. Vi tror även att det finns aktörer som har bättre förutsättningar att nå en ekonomiskt effektivare förvaltning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: