Rättelse av skrivfel avseende skriftligt förfarande i Prime Livings icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383)

Prime Living informerar härmed om att en rättelse avseende ett tidigare skrivfel har genomförts i dokumentationen gällande lånefinansieringen i bilagan till det pågående skriftliga förfarandet. För ytterligare information avseende rättelsen, vänligen se "Notice of clarification to Notice of Written Procedure for senior unsecured bonds issued by Prime Living AB (publ)" som tillhandahålls av Intertrust på följande länk:

https://www.intertrustgroup.com/our-services/capital-markets-services/bonds/bond-news/2019/pl_notification_clarification_20180110 

Prime Living instruerade den 21 december 2018 Intertrust att inleda ett skriftligt förfarande rörande bolagets icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383) med syfte att justera obligationsvillkoren för att tillåta bolaget att ta upp kortfristig lånefinansiering och under en begränsad period avstå från att rapportera kovenanter samt rulla upp räntebetalningar.

11 januari 2019

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-11 kl. 13:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 


Prime Living förlikas med Collector

Prime Livings dotterbolag Prime Living Beryllgatan AB har genom förlikning i Stockholms tingsrätt kommit överens om att till Collector Bank AB betala 3 300 000 kr. Betalning kommer att ske genom sex månatliga avbetalningar om 550 000 kr med början den 15 februari 2019.Prime Living reducerar kostnader och effektiviserar organisationen

Som ett led i att effektivisera organisationen, minska kostnaderna och ställa om till en allt mer extern förvaltning av fastighetsportföljen har Prime Living inlett en översyn av organisationen. Personalstyrkan reduceras från 21 till 11 personer, vilket innebär en kostnadssänkning om MSEK 0,6 per månad med full effekt från och med 1 maj 2019.


Prime Living säljer fastigheten Karlstad Kornetten 2

Prime Living (publ) har tecknat avtal om försäljning av förvaltningsfastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB baserat på ett underliggande fastighetsvärde på 70 MSEK. Huvudintressenter bakom det förvärvande bolaget är Johan von Essen och Hans Thyrén.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: