Rättelse av skrivfel avseende skriftligt förfarande i Prime Livings icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383)

Prime Living informerar härmed om att en rättelse avseende ett tidigare skrivfel har genomförts i dokumentationen gällande lånefinansieringen i bilagan till det pågående skriftliga förfarandet. För ytterligare information avseende rättelsen, vänligen se "Notice of clarification to Notice of Written Procedure for senior unsecured bonds issued by Prime Living AB (publ)" som tillhandahålls av Intertrust på följande länk:

https://www.intertrustgroup.com/our-services/capital-markets-services/bonds/bond-news/2019/pl_notification_clarification_20180110 

Prime Living instruerade den 21 december 2018 Intertrust att inleda ett skriftligt förfarande rörande bolagets icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383) med syfte att justera obligationsvillkoren för att tillåta bolaget att ta upp kortfristig lånefinansiering och under en begränsad period avstå från att rapportera kovenanter samt rulla upp räntebetalningar.

11 januari 2019

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-11 kl. 13:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 

Prime Living AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké, januari-december 2018

"Arbetet med att stärka Prime Living och förtroendet för bolaget har fortsatt under perioden. Vårt fokus på kvalitet och hållbar förvaltning är vi övertygade om är rätt väg för att fortsätta att utveckla och förvalta studentbostäder då vår bedömning är att efterfrågan på den här typen av bostäder även fortsättningsvis kommer vara stor."  

Utdrag ur kommentar från Hans Sandén, vd och koncernchef 

Prime Living slutför avyttringar

Prime Living har idag genomfört den tidigare annonserade försäljningen av fastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB för 70 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: