Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor

Prime Living för värvar tio procent i Prime Living Ireland Ltd fr ån samarbetspartnern Cara Cove Holding AB, vilket innebär en ökad kontroll och ägarandel i bolaget från nuvarande sextio procent till sjuttio procent. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och fnansieras med eget kapital.

Prime Living Ireland äger totalt ca 136 byggrätter i Letterkenny i norra Irland och ca 700 i Dublin som har förvärvats för 10,3 miljoner euro. Prime Living betraktar den irländska marknaden som mycket intressant då det fnns ett stort behov av studentlägenheter och byggreglerna är förmånliga för denna boendeform. Prime Livings produktionsmetod är dessutom mycket lämplig för de typer av studentlägenheter som är vanliga på Irland.

- "Som vi tidigare meddelat ser vi en positiv utveckling och betydande potential på den irländska marknaden och vi är således mycket nöjda med att redan nu kunna genomföra denna afär. Förvärvet är i linje med vår tillväxtstrategi och intention sedan samarbetet med Care Cove Holding AB inleddes. Cara Cove Holding AB kommer även fortsättningsvis ha ett betydande infytande i bolaget med sina trettio procent och vi ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete för att utveckla våra projekt på Irland." säger VD Ingvor Sundbom.

19 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef,
+46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att ofentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för ofentliggörande den 19 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se


Prime Living rekryterar Erik Ranje som ny CFO

Inför den planerade flytten från First North Premier till Nasdaqs huvudlista har Prime Living beslutat att utöka sin ledningsgrupp med en CFO och Erik Ranje har utsetts för positionen, med ansvar för bolagets ekonomi- och finansfrågor.


Prime Living flyttar huvudkontoret till Arenastaden i Solna

Prime Living flyttar huvudkontoret till Pyramidvägen 7 i Solna. Inflyttning kommer ske den 1:a augusti i år. Flytten görs för att få mer ändamålsenliga lokaler och att ge utrymme för en fortsatt expansion. Företaget kommer även närmare befintliga och kommande utvecklingsprojekt i Stockholmsområdet.


Ny HR-chef tar plats i Prime Livings ledningsgrupp

Prime Living har beslutat att utöka sin ledningsgrupp med en HR-chef och Caroline Sundmalm har utsetts som ny HR-chef inom koncernen. Caroline kommer närmast från egen konsultverksamhet med interimsuppdrag inom HR, ledarskapsutveckling och rekrytering. Dessförinnan byggde hon upp och ansvarade för HR-funktionen inom Landahl Advokatbyrå.


Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor

Prime Living för värvar tio procent i Prime Living Ireland Ltd fr ån samarbetspartnern Cara Cove Holding AB, vilket innebär en ökad kontroll och ägarandel i bolaget från nuvarande sextio procent till sjuttio procent. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och fnansieras med eget kapital.


Första dag för handel i Prime Living obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009806383 ("Obligationslånet") på Nasdaq Stockholm

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") ansökt om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaqs Stockholms Företagsobligationslista. Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan och första dag för handel i Obligationslånet är imorgon, den 19 maj 2017.Prime Living förvärvar fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner Euro

Prime Living Sandyford ltd, helägt dotterbolag till Prime Living Ireland ltd., förvärvar fastigheten som omfattar ca 7 300 kvm mark i Sandyford, Dublin. Den är belägen ca 10km från Dublins centrum och ca 3km från University College Dublin.


Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2017 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Prime Living Delårsrapport januari-mars 2017, korrigering av omkastade siffror gällande avkastning på projektinvestering

Den 16:e maj 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. På sidan 4 har sifforna för marknadsvärde för Färdigställda projekt blivit omkastade. Rätt belopp skall vara 886 000 vilket påverkar Övervärdet och Avkastning i samma tabell, se nedan. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: