Prime Living förstärker sitt förvaltningsteam, Karoline Peres ny uthyrningschef

Prime Living stärker sin förvaltningsaffär genom fyra nyrekryteringar. Karoline Peres tillträder tjänsten som uthyrningschef på Prime Living AB med ansvar för bolagets förvaltningsteam. Hanna Rejmell Eriksson tillträder tjänsten som förvaltare av Prime Living Spånga och Farshid Azadfar och Suat Sinani tillträder tjänsterna som butiksansvarig och förvaltare i Prime Living Oxie.

Karoline Peres tillträdde den 6 februari tjänsten som uthyrningschef med ansvar för förvaltningen av Prime Livings studentboenden, både i Sverige där man har studentboenden på orter såsom Malmö/Lund, Göteborg, Karlstad och Stockholm samt på Irland. Sammantaget kommer Karoline att ansvara för ett team bestående av sju förvaltare fördelat på olika orter.

"Jag ser fram emot att få in Karoline som ansvarig för vår förvaltning både i Sverige och internationellt. Hon kommer att spela en viktig roll för att skapa en effektiv och kundorienterad förvaltning", säger Jan Severa VD för Prime Living AB.

Närmast kommer Karoline från en position som hyresadministratör på Kopparhus AB, och dessförinnan var hon kontorsansvarig på Magnussons mäkleri. "Jag har tidigare arbetat med hyresgäster på Kopparhus AB och ser fram emot min nya roll på Prime Living med ansvar för hela förvaltningsteamet. På Prime Living riktar vi oss enbart mot studenter, vilket innebär korta hyresavtal med många omflyttningar, vilket kräver ett starkt förvaltningsteam", säger Karoline Peres.

Hanna Rejmell-Eriksson, med erfarenhet som mäklarassistent, kommer vara en av två förvaltare på Prime Living Spånga, Prime Livings nybyggda studentbostäder i Stockholm med inflyttning under februari/mars månad. Hanna har ingått i förvaltningsteamet sedan november.

"Jag ser fram emot att få ta emot våra nya hyresgäster i Stockholm inom kort. Genom att jag redan arbetat som förvaltare för Prime Living under några månader känner jag mig nu varm i kläderna. Min analys så här långt är att det absolut viktigaste som förvaltare är att vara lösningsorienterad, samtidigt som det är viktigt att finnas på plats och lyssna på hyresgästerna. Vi får inte glömma att vi tillhandahåller något som för många innebär ett första eget boende", säger Hanna Rejmell-Eriksson, nytillträdd förvaltare på Prime Living Spånga.

I Prime Living Oxie förstärks förvaltningsfunktionen genom öppnandet av en närbutik i området. Farshid Azadfar och Suat Sinani, kommer tillsammans att ansvara för butiken och hantera förvaltningen för Prime Living i Oxie.

"Genom närbutiken kommer vi alltid att finnas på plats för våra hyresgäster, och ha bra koll på vad som händer i området. Om man har frågor eller funderingar är det bara att komma förbi och om vi inte kan vara behjälpliga just då kan man alltid göra en felanmälan hos mig eller Suat, säger Farshid Azadfar, förvaltare och butiksansvarig Prime Living Oxie.

Närbutiken i Oxie öppnar under mars månad och kommer att bli en "Time" butik.

08 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Prime Living (publ) presenterar plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga

Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1. En ny organisation har etablerats och en ny plan kan idag presenteras. I ett första steg ska den andra byggnaden i Etapp 1 färdigställas, med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder.


Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets stamaktie

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets stamaktie (SE0006422309). Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2020-01-08.Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.Prime Living ingår avtal om försäljning av fastigheten Dublin/Sandyford

Prime Living AB:s (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") dotterbolag Prime Living Sandyford Limited har sent under fredagskvällen den 13 december 2019 ingått ett avtal om försäljning av Bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford") på Irland till Atlas Limited Partnership ("ALP") för en köpeskilling om 18 500 000 EUR, vilket motsvarar 193 276 900 SEK.[1] Köpeskillingen ska betalas av ALP vid tillträdet som inträffar den 20 december 2019.

[1] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4474, vilket var växelkursen vid den 13 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).


Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets preferensaktie av serie B

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets preferensaktie av serie B. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2019-12-12.


Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2019

Perioden januari - september 2019

  • Koncernens intäkter uppgick till 40,0 MSEK (40,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-191,2).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 14,7 MSEK (26,9).
  • Resultatet före skatt blev -44,2 MSEK (-226,3).

Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké

Vid dagens extra bolagsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär