Prime Living förstärker sitt förvaltningsteam, Karoline Peres ny uthyrningschef

Prime Living stärker sin förvaltningsaffär genom fyra nyrekryteringar. Karoline Peres tillträder tjänsten som uthyrningschef på Prime Living AB med ansvar för bolagets förvaltningsteam. Hanna Rejmell Eriksson tillträder tjänsten som förvaltare av Prime Living Spånga och Farshid Azadfar och Suat Sinani tillträder tjänsterna som butiksansvarig och förvaltare i Prime Living Oxie.

Karoline Peres tillträdde den 6 februari tjänsten som uthyrningschef med ansvar för förvaltningen av Prime Livings studentboenden, både i Sverige där man har studentboenden på orter såsom Malmö/Lund, Göteborg, Karlstad och Stockholm samt på Irland. Sammantaget kommer Karoline att ansvara för ett team bestående av sju förvaltare fördelat på olika orter.

"Jag ser fram emot att få in Karoline som ansvarig för vår förvaltning både i Sverige och internationellt. Hon kommer att spela en viktig roll för att skapa en effektiv och kundorienterad förvaltning", säger Jan Severa VD för Prime Living AB.

Närmast kommer Karoline från en position som hyresadministratör på Kopparhus AB, och dessförinnan var hon kontorsansvarig på Magnussons mäkleri. "Jag har tidigare arbetat med hyresgäster på Kopparhus AB och ser fram emot min nya roll på Prime Living med ansvar för hela förvaltningsteamet. På Prime Living riktar vi oss enbart mot studenter, vilket innebär korta hyresavtal med många omflyttningar, vilket kräver ett starkt förvaltningsteam", säger Karoline Peres.

Hanna Rejmell-Eriksson, med erfarenhet som mäklarassistent, kommer vara en av två förvaltare på Prime Living Spånga, Prime Livings nybyggda studentbostäder i Stockholm med inflyttning under februari/mars månad. Hanna har ingått i förvaltningsteamet sedan november.

"Jag ser fram emot att få ta emot våra nya hyresgäster i Stockholm inom kort. Genom att jag redan arbetat som förvaltare för Prime Living under några månader känner jag mig nu varm i kläderna. Min analys så här långt är att det absolut viktigaste som förvaltare är att vara lösningsorienterad, samtidigt som det är viktigt att finnas på plats och lyssna på hyresgästerna. Vi får inte glömma att vi tillhandahåller något som för många innebär ett första eget boende", säger Hanna Rejmell-Eriksson, nytillträdd förvaltare på Prime Living Spånga.

I Prime Living Oxie förstärks förvaltningsfunktionen genom öppnandet av en närbutik i området. Farshid Azadfar och Suat Sinani, kommer tillsammans att ansvara för butiken och hantera förvaltningen för Prime Living i Oxie.

"Genom närbutiken kommer vi alltid att finnas på plats för våra hyresgäster, och ha bra koll på vad som händer i området. Om man har frågor eller funderingar är det bara att komma förbi och om vi inte kan vara behjälpliga just då kan man alltid göra en felanmälan hos mig eller Suat, säger Farshid Azadfar, förvaltare och butiksansvarig Prime Living Oxie.

Närbutiken i Oxie öppnar under mars månad och kommer att bli en "Time" butik.

08 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se


Prime Living AB (publ) offentliggör utfallet av de skriftliga förfarandena som påkallades den 21 augusti 2020

Den 21 augusti 2020 kallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") genom Intertrust (Sweden) AB ("Agenten"), i egenskap av agent, till skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen") och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen").Prime Living påkallar skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för koncernens tre utestående obligationslån

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, påkallat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen") och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen").


Prime Living uppdaterar om reviderad rekapitaliseringsplan

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") presenterade den 17 juli 2020 en plan för att rekapitalisera Bolaget samt skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur ("Rekapitaliseringsplanen") innebärande bland annat att Bolaget skulle undersöka förutsättningarna för en försäljning av fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8 ("Oxie-fastigheterna") som är pantsatta till förmån för innehavarna av Bolagets obligationslån med ISIN SE0009155286 med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK ("Oxie Obligationen"). Bolaget har därefter fått respons från borgenärskollektivet och har med anledning av responsen reviderat Rekapitaliseringsplanen, framförallt med avseende på hanteringen av Oxie Obligationen.
Prime Living avser ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B.

Prime Living avser ansöka om avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B (ISIN-nr SE0006422317) listad på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har informerat att bristande likviditet i detta aktieslag lett till en icke-fungerande prissättning. Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte.Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living

Vid årsstämman i Prime Living AB ("Bolaget") den 30 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted