Prime Living Sandyford Ltd, kontrollerat av Prime Living AB (publ) till 70% genom dotterbolag, har upptagit ett icke noterat lån på 5 362 000 euro med en rörlig ränta på 7% per år.

Syftet med lånet är att utveckla 827 lägenheter i Sandyford Dublin på egen mark. Under kvartal 3 planeras markentreprenad och rivning av 3 900 kvm. kontor och lagerutrymme.


Delar av Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Entreprenad AB:s extraordinära kostnader om 13 - 20 MSEK hänför sig till stämningsansökan från tidigare totalentreprenör

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har tidigare meddelat att man fått fördyrade kostnader i projekt Ferdinand Spånga om 13 till 20 MSEK hänförliga till problem med den tidigare totalentreprenören Mälarviken Tak och Bygg AB, vilken inte fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden. PLE meddelade då även att ytterligare kostnader hänförliga rättsliga tvister kan uppkomma men som bedöms rymmas inom intervallet.


Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2018 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Prime Living offentliggör delårsrapport, januari-mars 2018

"Bolaget färdigställde under perioden 82 lägenheter i Stockholm vilket medfört ett förbättrat driftresultat med 10 procent (intjäningsförmåga 11 procent). Uthyrningsgraden ligger på 88 procent och vi räknar med att fylla upp beståndet till nära 100 procent vid terminsstart i höst. Vi har nu 1 178 lägenheter i drift. Bolaget har som mål att producera 1800 lägenheter under 2018 och 2019 i våra prioriterade orter Stockholm, Göteborg och Dublin." - Jan Severa, VD och Koncernchef

Perioden januari - mars 2018

  • Koncernens intäkter ökade 15 procent till 14,0 MSEK (12,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,2 MSEK (90,1).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 20,9 MSEK (88,6).
  • Resultatet före skatt blev 2,0 MSEK (80,3).
  • Vinsten per stamaktie var 0,0 SEK (4,1).KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 14.00 på Hotell Mornington, Nybrogatan 53 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Ophelia.


Prime Living ABs dotterbolag Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader överskrids med 13-20 MSEK i en entreprenad om totalt ca 200 MSEK

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har i samband med byggnation fått fördyrade kostnader hänförliga till färdigställandet av det sista huset om 209 lägenheter i projekt Ferdinand Spånga. PLE har anlitat en totalentreprenör som i sin tur anlitat flera underentreprenörer vilka ej har fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden, vilket Prime Living Entreprenad bedömer kommer att medföra extraordinära kostnader om 13-20 MSEK. Ytterligare kostnader hänförliga till rättsliga tvister kan uppkomma men bedöms rymmas inom intervallet.


Tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 fastställt av Mark och Miljödomstolen

Prime Living arrenderar mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare medgivits av Göteborgs kommun men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden. Mark- och miljödomstolen fastställer nu Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 25 oktober 2016, § 440, att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 10 februari 2026 för flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och bullerplank på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401.


Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK

Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper med en fast ränta om 9,0% till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5% till mars 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: