Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK

Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper med en fast ränta om 9,0% till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5% till mars 2020.


Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB undersöker möjligheten att emittera obligationer

I syfte att säkerställa full finansiering för slutförandet av de sista etapperna i Prime Livings projekt i Spånga har Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer på den svenska marknaden.


Prime Living offentliggör bokslutskommuniké, januari- december 2017

Perioden januari - december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 41 procent till 51,4 MSEK (36,4).
 • Rörelseresultatet ökade 49 procent till 219,4 MSEK (147,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 221,7 MSEK (143,1), en ökning med 55 procent.
 • Resultatet före skatt blev 170,8 MSEK (130,2).
 • Vinsten per stamaktie var 8,0 SEK (6,9).
 • Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0 SEK per stamaktie respektive 8,50 SEK per preferensaktie (B).

Kvartalet oktober - december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 50 procent till 16,4 MSEK (10,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 21,6 MSEK (40,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 24,2 MSEK (42,2).
 • Resultatet före skatt blev 12,0 MSEK (36,8).
 • Vinsten per stamaktie var 1,7 SEK (2,1).

Prime Living förstärker sitt förvaltningsteam, Karoline Peres ny uthyrningschef

Prime Living stärker sin förvaltningsaffär genom fyra nyrekryteringar. Karoline Peres tillträder tjänsten som uthyrningschef på Prime Living AB med ansvar för bolagets förvaltningsteam. Hanna Rejmell Eriksson tillträder tjänsten som förvaltare av Prime Living Spånga och Farshid Azadfar och Suat Sinani tillträder tjänsterna som butiksansvarig och förvaltare i Prime Living Oxie.


Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2018 och datum för årsstämma 2018

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför årsstämman 2018 har utsetts


Prime Living Delårsrapport januari-september 2017, korrigeringar

Den 15:e november 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-september 2017.


Prime Living publicerar delårsrapport för Q3, januari-september 2017

"Vi har nu inlett vår internationella expansion och etablerat oss på Irland vilket hittills överträffat alla våra förväntningar. Marknaden karaktäriseras av enklare byggregler, mindre lägenheter och höga hyror där våra produkter är perfekt anpassade i storlek och kvalitet." Utdrag ur VD och koncernchef Jan Severas kommentar till rapporten.

Perioden januari - september 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 35,0 MSEK (25,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 197,9 MSEK (107,0).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 197,5 MSEK (101,0).
 • Resultatet före skatt blev 158,7 MSEK (93,4).
 • Vinsten per stamaktie var 6,32 SEK (5,05).

Kvartalet juli - september 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 11,5 MSEK (9,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,1 MSEK (3,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 71,5 MSEK (-).
 • Resultatet före skatt blev 51,1 MSEK (-1,3).
 • Vinsten per stamaktie var 1,06 SEK (-0,10).


Programförklaring - VD har ordet

Prime Living står inför en kraftig tillväxt. Vår produktion av studentlägenheter påbörjades i Karlstad 2010. Sedan dess har ca 1 500 lägenheter uppförts. Samtidigt pågår en ständig utvärdering och utveckling av de bostäder vi levererar. Många steg har tagits - vi har idag åtta olika lägenhetstyper, en organisation i tillväxt och är etablerade på Irland - men mycket återstår. Jag vill nu dela med mig av bolagets inriktning framöver samt informera om höstens fokusområden och övergripande målsättningar.


Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living

Harald Bengtsson har vid gårdagens styrelsemöte valts som ny styrelseordförande för Prime Living. Han har sedan i våras ingått i styrelsen då han valdes in som oberoende styrelseledamot i förhållande till Prime Living och dess största aktieägare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: