Programförklaring - VD har ordet

Prime Living står inför en kraftig tillväxt. Vår produktion av studentlägenheter påbörjades i Karlstad 2010. Sedan dess har ca 1 500 lägenheter uppförts. Samtidigt pågår en ständig utvärdering och utveckling av de bostäder vi levererar. Många steg har tagits - vi har idag åtta olika lägenhetstyper, en organisation i tillväxt och är etablerade på Irland - men mycket återstår. Jag vill nu dela med mig av bolagets inriktning framöver samt informera om höstens fokusområden och övergripande målsättningar.


Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living

Harald Bengtsson har vid gårdagens styrelsemöte valts som ny styrelseordförande för Prime Living. Han har sedan i våras ingått i styrelsen då han valdes in som oberoende styrelseledamot i förhållande till Prime Living och dess största aktieägare.


Styrelseordförande Jan Severa tar över rollen som VD i Prime Living

- Ola Wengberg, idag ordinarie styrelseledamot utnämns till vice-VD

Jan Severa och Ola Wengberg, tillika grundare av och huvudägare i Prime Living, tar över som VD respektive Vice-VD i Prime Living. Ingvor Sundbom, Prime Livings tidigare VD, entledigas därmed från sin tjänst istället för att kvarstå under uppsägningstiden som tidigare kommunicerats. I samband med att Jan Severa går in som VD avgår han även som styrelseordförande i bolaget men kvarstår som ordinarie styrelseledamot.


Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på Prime Living

Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på egen begäran med anledning av att Ingvor Sundbom valt att avgå som VD. Caroline arbetar vidare för bolaget under uppsägningstiden som är tre månader.


Prime Living förvärvar fastighet i Linköping ca 2 km från Linköpings Universitet genom bolagsförvärv

Prime Living fortsätter att expandera genom ett förvärv av fastigheten Glyttinge 3:17 i Linköping genom ett bolagsförvärv. Fastigheten är belägen ca 2 km från Linköpings Universitet. Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om 1 800 kr/kvm per ljus-BTA skall erläggas i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft. Bedömningen är att bolaget kan tillskapa 200-300 studentbostäder på fastigheten i kommande detaljplan. Det skulle innebära ca 6000-9000 m2 ljus BTA. Förvärvet är villkorat av en tillfredställande due diligence. 


Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living

Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living på egen begäran pga. olika uppfattning med styrelsen om den strategiska inriktningen. Styrelsen beklagar men respekterar hennes beslut. Ingvor kvarstår i sin tjänst som VD under uppsägningstiden 


Prime Livings kommentarer till Miljöförvaltningen i Göteborgs inspektionsrapport för tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll på Beryllgatan 100-104 den 2017-08-23 efter tidningsartiklar i Göteborgsposten under sommaren

Miljöförvaltningen har bedrivit tillsyn av Prime Living Beryllgatan AB:s egenkontroll. Tillsynen har skett i två steg, dels genom ett antal inspektioner i hyresgästernas lägenheter och genom möte med representanter för Prime Living.


Prime Livings kommentarer till inslag i Uppdrag Granskning, SVT 2017-08-23

Med anledning av inslaget i Uppdrag Granskning på SVT under tisdagen vill vi tydliggöra vad som gäller i våra projekt.


Prime Living offentliggör delårsrapport, januari-juni 2017

Perioden januari - juni 2017

  • Koncernens intäkter uppgick till 23,5 (16,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 133,2 (103,7) MSEK.
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 131,4 (100,9) MSEK.
  • Resultatet före skatt blev 107,5 (94,8) MSEK.
  • Vinsten per stamaktie var 5,27 SEK (4,89).

Kvartalet april - juni 2017

  • Koncernens intäkter uppgick till 11,3 (8,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 43,1 (94,3) MSEK.
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 42,8 (92,0) MSEK.
  • Resultatet före skatt blev 27,3 (86,9) MSEK.
  • Vinsten per stamaktie var 1,17 SEK (4,50).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: