Prime Living flyttar huvudkontoret till Arenastaden i Solna

Prime Living flyttar huvudkontoret till Pyramidvägen 7 i Solna. Inflyttning kommer ske den 1:a augusti i år. Flytten görs för att få mer ändamålsenliga lokaler och att ge utrymme för en fortsatt expansion. Företaget kommer även närmare befintliga och kommande utvecklingsprojekt i Stockholmsområdet.


Ny HR-chef tar plats i Prime Livings ledningsgrupp

Prime Living har beslutat att utöka sin ledningsgrupp med en HR-chef och Caroline Sundmalm har utsetts som ny HR-chef inom koncernen. Caroline kommer närmast från egen konsultverksamhet med interimsuppdrag inom HR, ledarskapsutveckling och rekrytering. Dessförinnan byggde hon upp och ansvarade för HR-funktionen inom Landahl Advokatbyrå.


Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor

Prime Living för värvar tio procent i Prime Living Ireland Ltd fr ån samarbetspartnern Cara Cove Holding AB, vilket innebär en ökad kontroll och ägarandel i bolaget från nuvarande sextio procent till sjuttio procent. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och fnansieras med eget kapital.


Första dag för handel i Prime Living obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009806383 ("Obligationslånet") på Nasdaq Stockholm

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") ansökt om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaqs Stockholms Företagsobligationslista. Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan och första dag för handel i Obligationslånet är imorgon, den 19 maj 2017.Prime Living förvärvar fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner Euro

Prime Living Sandyford ltd, helägt dotterbolag till Prime Living Ireland ltd., förvärvar fastigheten som omfattar ca 7 300 kvm mark i Sandyford, Dublin. Den är belägen ca 10km från Dublins centrum och ca 3km från University College Dublin.


Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2017 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Prime Living Delårsrapport januari-mars 2017, korrigering av omkastade siffror gällande avkastning på projektinvestering

Den 16:e maj 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. På sidan 4 har sifforna för marknadsvärde för Färdigställda projekt blivit omkastade. Rätt belopp skall vara 886 000 vilket påverkar Övervärdet och Avkastning i samma tabell, se nedan. 


Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-03-31

Delårsresultat

  jan-mar 2017 jan-mar 2016
Hyresintäkterna 12 233 TSEK 7 777 TSEK
Driftsresultat 8 479 TSEK 5 765 TSEK
Värdeförändring på fastigheter 88 614 TSEK 8 911 TSEK
Rörelseresultat 90 061 TSEK 9 381 TSEK
Periodens resultat före skatt 80 272 TSEK 7 835 TSEK
Periodens resultat efter skatt 60 440 TSEK 5 632 TSEK

Prime Living inleder rekrytering av CFO

Prime Living inleder rekrytering av en CFO inför den planerade flytten från First North Premier till Nasdaqs huvudlista.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: