Ny ägarbild och styrelse i Preservia-koncernen

Preservia Hyresfastigheter AB meddelar att tidigare ägaren av moderbolaget Preservia Fastigheter AB, Topias Riuttamäki, har sålt sitt innehav till sitt egna helägda aktiebolag CapReef AB. Samtidigt meddelas att CapReef har sålt hälften av bolagets aktier till IR-chefen David Hansson, som nu äger 50 procent genom sitt helägda bolag DH Trading AB. I samband med transaktionen tar David Hansson även plats som styrelseledamot i samtliga av koncernens bolag och ersätter Lisa Grahm Borg. Transaktionen medför inga förändringar för bolagets obligationsinnehavare.Årsredovisning 2015

Bifogat finner ni Preservia Hyresfastigheter ABs årsredovisning för 2015.


Preservia Hyresfastigheter förvärvar bostadsfastigheter i Stockholm och Gävle

Preservia Hyresfastigheter (publ) har förvärvat tre projektbolag för utveckling av hyreslägenheter i Bålsta, Huddinge och Gävle. Fastigheterna kommer efter färdigställande ingå i Preservia Hyresfastigheters fastighetsportfölj för långsiktig förvaltning av hyresrätter och kommer totalt uppgå till omkring 700 lägenheter. 


Delårsrapport januari - december 2015

OKTOBER - DECEMBER 2015

 •  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK
 •  Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK
 •  Kassaflöde -65,5 MSEK
 •  Resultat per aktie -7,56 SEK

JANUARI - DECEMBER 2015

 •  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK
 •  Resultat efter skatt uppgick till -13,9 MSEK
 •  Kassaflöde 0,1 MSEK
 •  Resultat per aktie -27,78 SEK

Ägarbyte i Concent Hyresfastigheter

Preservia Fastigheter AB förvärvar samtliga aktier i Concent Hyresfastigheter AB från Concent Holding AB. Preservia tillträder per omgående. I samband med förvärvet genomförs namnbyte till Preservia Hyresfastigheter AB och ny styrelse tar vid.


Delårsrapport januari - september 2015

JULI - SEPTEMBER 2015

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,6 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK.
 • Kassaflöde 1,4 MSEK
 • Resultat per aktie -17,75 SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 MSEK.
 • Kassaflöde 1,3 MSEK
 • Resultat per aktie -21,05 SEK.

Concent Hyresfastigheter avslutar teckningsperiod och meddelar om slutgiltigt utfall

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är avslutad. Emissionen tillför Concent Hyresfastigheter 150 mkr före emissionskostnader. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.


Concent Hyresfastigheter utser Mangold till likviditetsgarant i företagsobligation på NGM

Concent Hyresfastigheter AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets obligation, vilken handlas på NGM reglerade listan Miscellaneous Investment Products under symbolen CONHYR.


Concent Hyresfastigheter förlänger teckningsperiod

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är förlängd till 31 oktober 2015. Offentliggörandet av utfallet i emissionen förlängs därmed till den 1 november 2015. Erbjudandet kan komma att stängas innan teckningsperiodens slut. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär