Preservia Hyresfastigheter bokslutskommuniké januari - december 2016

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2015

JULI - DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,04 (0,0) MSEK 
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,1 (-1,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (-3,7) MSEK
 • Kassaflöde -0,2 (0,2) MSEK
 • Resultat per aktie 0,53 (-743,20) SEK

JANUARI - DECEMBER 2016 

 • Nettoomsättning för perioden 0,04 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,2 (-1,7) MSEK 
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-3,9) MSEK
 • Kassaflöde -0,2 (0,6) MSEK
 • Resultat per aktie -1,05 (-782,40) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st.


Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Styrelsen i Preservia Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en emission av preferensaktier.
Preservia Hyresfastigheter Delårsrapport Januari - Juni 2016

JANUARI - JUNI 2016

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -21,5 MSEK
 • Kassaflöde 0,03 MSEK
 • Resultat per aktie -4300,56 SEK

JANUARI - JUNI 2015

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
 • Kassaflöde 0,4 MSEK
 • Resultat per aktie -330,43 SEK

Preservia Hyresfastigheter senarelägger delårsrapport till 31 augusti

Preservia Hyresfastigheter låter meddela att den tidigare aviserade delårsrapporten, som var avsedd att rapporteras den 19 augusti, senareläggs. Nytt datum för publicering av delårsrapport blir istället den 31 augusti 2016.


Ny ägarbild och styrelse i Preservia-koncernen

Preservia Hyresfastigheter AB meddelar att tidigare ägaren av moderbolaget Preservia Fastigheter AB, Topias Riuttamäki, har sålt sitt innehav till sitt egna helägda aktiebolag CapReef AB. Samtidigt meddelas att CapReef har sålt hälften av bolagets aktier till IR-chefen David Hansson, som nu äger 50 procent genom sitt helägda bolag DH Trading AB. I samband med transaktionen tar David Hansson även plats som styrelseledamot i samtliga av koncernens bolag och ersätter Lisa Grahm Borg. Transaktionen medför inga förändringar för bolagets obligationsinnehavare.Årsredovisning 2015

Bifogat finner ni Preservia Hyresfastigheter ABs årsredovisning för 2015.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär