Delårsrapport januari - december 2015

OKTOBER - DECEMBER 2015

 •  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK
 •  Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK
 •  Kassaflöde -65,5 MSEK
 •  Resultat per aktie -7,56 SEK

JANUARI - DECEMBER 2015

 •  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK
 •  Resultat efter skatt uppgick till -13,9 MSEK
 •  Kassaflöde 0,1 MSEK
 •  Resultat per aktie -27,78 SEK

Ägarbyte i Concent Hyresfastigheter

Preservia Fastigheter AB förvärvar samtliga aktier i Concent Hyresfastigheter AB från Concent Holding AB. Preservia tillträder per omgående. I samband med förvärvet genomförs namnbyte till Preservia Hyresfastigheter AB och ny styrelse tar vid.


Delårsrapport januari - september 2015

JULI - SEPTEMBER 2015

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,6 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK.
 • Kassaflöde 1,4 MSEK
 • Resultat per aktie -17,75 SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2015

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 MSEK.
 • Kassaflöde 1,3 MSEK
 • Resultat per aktie -21,05 SEK.

Concent Hyresfastigheter avslutar teckningsperiod och meddelar om slutgiltigt utfall

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är avslutad. Emissionen tillför Concent Hyresfastigheter 150 mkr före emissionskostnader. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.


Concent Hyresfastigheter utser Mangold till likviditetsgarant i företagsobligation på NGM

Concent Hyresfastigheter AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets obligation, vilken handlas på NGM reglerade listan Miscellaneous Investment Products under symbolen CONHYR.


Concent Hyresfastigheter förlänger teckningsperiod

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är förlängd till 31 oktober 2015. Offentliggörandet av utfallet i emissionen förlängs därmed till den 1 november 2015. Erbjudandet kan komma att stängas innan teckningsperiodens slut. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

1 Januari - 30 juni

- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
- Kassaflödet uppgick till -0,1 MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -3,3 MSEK


Concent Hyresfastigheter säkerställer likviditet i emitterad företagsobligation på NGM

Concent Hyresfastigheter AB (Bolaget) meddelar att Bolaget har säkerställt likviditeten i den nyligen noterade företagsobligationen, kortnamn CONHYR, som sedan den 16 juli 2015 är noterad på den reglerade listan NGM Miscellaneous Investment Products (Handelsplatsen).


Concent Hyresfastigheter företagsobligation noteras på NGM

Concent Hyresfastigheter AB meddelar att bolagets företagsobligation noteras på NGM. Obligationens kortnamn är CONHYR och första dag för handel blir den 16 juli 2015.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: